Výsledky vyhľadávania

  1. Strengthening Governance and Reducing Corruption Risks to Tackle Illegal Wildlife Trade : Lessons from East and Southern Africa. Paris : OECD, 2018. 107 s. Illicit Trade. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/trade/strengthening-governance-and-reducing-corruption-risks-to-tackle-illegal-wildlife-trade_9789264306509-en> ISBN 978-92-64-30649-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. The Future of Social Protection : What Works for Non-Standard Workers? Paris : OECD, 2018. 224 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-future-of-social-protection_9789264306943-en> ISBN 978-92-64-30693-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. Recenzenti: Jana Přikrylová, Václav Stříteský. 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha : GRADA, 2018. 285 s. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/9rY1CP6smm> ISBN 978-80-247-5869-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Public Procurement in Chile : Policy Options for Efficient and Inclusive Framework Agreements. Paris : OECD, 2017. 118 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/public-procurement-in-chile_9789264275188-en> ISBN 978-92-64-27517-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. PETIT, Philippe. Toute la fonction: achats. 3e éd. Paris : Dunod, 2016. 453 s. ISBN 978-2-10-074896-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Development co-operation report 2016 : the sustainable development goals as business opportunities. Paris : OECD, 2016. 315 s. Development co-operation report. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2016_dcr-2016-en> ISBN 978-92-64-22275-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. GROS, Ivan. Velká kniha logistiky. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016. 507 s. ISBN 978-80-7080-952-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. MONTEIL, Thierry - VELLA, Sébastien. Gestion et management des achats. Paris : Vuibert, 2015. 227 s. Just in time. ISBN 978-2-311-62050-4. ISSN 2274-178X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. ČERVENÝ, Radim - FICBAUER, Jiří - HANZELKOVÁ, Alena. Business plán : krok za krokem. Praha : C. H. Beck, 2014. xvii, 211 s. C. H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-511-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  10. JURČOVÁ, Monika et al. Právo cestovného ruchu. Bratislava : C.H.Beck, 2014. 337 s. Beckove príručky pre právnu prax. ISBN 978-80-89603-27-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]