Výsledky vyhľadávania

 1. MRUŠKOVIČOVÁ, Juliana - OKASOVÁ, Zuzana. Konsolidácia dodávok tovaru a jej prínos do vzájomnej spolupráce dodávateľa a zákazníka. In ISeC 2016. International virtual conference. ISeC 2016 : proceedings : interdisciplinary scientific econference : international virtual conference : july 11 - 15, 2016. - Bratislava : Nexsys, 2016. ISBN 978-80-972051-3-3, [S. 1-6] CD-ROM. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok

 2. ŠKRINIAR, Pavel. Jednému nepomôže a druhému uškodí : lízingový trh súčasnosti sa už štruktúrou podobá tomu spred krízy. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, október 2010, roč. 11, č. 10, s. 30. Dostupné na : <http://hnonline.sk/c1-47519970-jednemu-nepomoze-a-druhemu-uskodi>
  článok

  článok

 3. ŠKRINIAR, Pavel. Čaká sa na koniec špirálového efektu : prepad tržieb nájomcov vyvolal ich insolventnosť, odnášajú si to lízingovky. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, apríl 2010, roč. 11, č. 4, s. 14-17. Dostupné na : <http://investor.hnonline.sk/c1-42600000-caka-sa-na-koniec-spiraloveho-efektu>
  článok

  článok

 4. PULLMANOVÁ, Terézia - SVOBODOVÁ, Valéria. Claim management - metóda riešenia konfliktov v medzinárodných zmluvách na dodávky investičných celkov. In Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání : vliv finanční krize na mezinárodní podnikání : sborník z 10. mezinárodní vědecké konference = proceedings from 10th international scientific conference. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1583-0, s. 146-152.
  článok

  článok

 5. VLACHYNSKÝ, Karol. Dôležité je nielen predať, ale aj dostať zaplatené. In Finančný radca. ISSN 1335-3861, 1999, č. 3, s. 83-95.
  článok

  článok

 6. KUBICOVÁ, Jana. Colné aspekty tuzemského a zahraničného lízingu. In Dane a právo v praxi. - Bratislava : ADORE Slovakia, 1999. ISSN 1335-2539, 1999, roč. 4, č. 15-16, s. 10-18.
  článok

  článok