Výsledky vyhľadávania

  1. Road Safety Annual Report 2017. Paris : OECD, 2017. 581 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/transport/road-safety-annual-report-2017_irtad-2017-en> ISBN 978-92-82-10819-2. ISSN 2312-4563. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Road safety annual report 2016. Paris : OECD, 2016. 537 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/transport/road-safety-annual-report-2016_irtad-2016-en> ISBN 978-92-82-10797-3. ISSN 2312-4563. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  3. Globalisation, transport and the environment. Paris : OECD, 2010. 274 s. ISBN 978-92-64-07919-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. KROFTA, Jiří. Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě. Praha : Leges, 2009. 238 s. ISBN 978-80-87212-17-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. NOVÁK, Radek. Nákladní doprava a zasílatelství. 2. přeprac. vyd. Praha : ASPI, 2005. 412 s. ISBN 80-7357-086-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Regulatory reform in road freight transport : proceedings of the international seminar - february 2001. Paris : OECD, 2002. 96 s. ISBN 92-821-1369-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  7. Crime in road freight transport. Paris : OECD, 2002. 139 s. ISBN 92-821-1372-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
  8. KYNCL, Jan. Podnikání v silniční dopravě. Praha : Grada Publishing, s.r.o., 2001. 169 s. Automobily. ISBN 80-7169-743-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. Road freight transport for own account in Europe : report of the hundred and fifth round table on transport economics : held in Paris on 4th-5th november 1999 on the following topic. Paris : ECMT/Economic Research Centre, 2001. 132 s. ISBN 92-821-1361-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  10. OECD economic studies : [special issue: regulatory reform]. No. 32, 2001/1. Paris : OECD, 2001. 274 s. Economics. ISBN 92-64-19004-X. ISSN 0255-0822. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]