Výsledky vyhľadávania

 1. Dny práva 2018 : sborník z konference; Část V.: Interakce práva a ekonomie. Editors: Eva Tomášková, Damian Czudek, Jiří Valdhans. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2019. online 259 s. ISBN 978-80-210-9327-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018. International Scientific Conference. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018 : Proceedings of the International Scientific Conference, 18th–19th October 2018, (Brno, Czech Republic). 1st Edition. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2019. online 692 s. ISBN 978-80-7509-658-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Inventory of Energy Subsidies in the EU’s Eastern Partnership Countries. Paris : OECD, 2018. 288 s. Green Finance and Investment. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/inventory-of-energy-subsidies-in-the-eu-s-eastern-partnership-countries_9789264284319-en> ISBN 978-92-64-28430-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Energy Subsidy Reform in the Republic of Moldova : Energy Affordability, Fiscal and Environmental Impacts. Paris : OECD, 2018. 88 s. Green Finance and Investment. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/energy-subsidy-reform-schemes-in-the-republic-of-moldova_9789264292833-en> ISBN 978-92-64-29270-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Moderní trendy v účetnictví. Pedagogická konference. Moderní trendy v účetnictví : sborník 18. ročníku pedagogické konference pořádané 1. prosince 2018 na VŠE v Praze, Česká republika. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2018. online 106 s. ISBN 978-80-245-2300-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva 2015. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. 93 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-490-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Austria. Volume 2015/17. July 2015. Paris : OECD, 2015. 129 s. OECD economic surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-austria_19990189> ISBN 978-92-64-23819-0. ISSN 1995-3127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva 2014. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015. 93 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-398-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů : teorie a praxe. 3. aktual. a rozšír. vyd. Praha : GRADA, 2015. 280 s. Finance pro praxi. ISBN 978-80-247-5608-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. SDRALEVICH, Carlo - SAB, Randa - ZOUHAR, Younes. Subsidy reform in the Middle East and north Africa : recent progress and challenges ahead. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2014. xii, 118 s. ISBN 978-1-49835-043-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]