Výsledky vyhľadávania

 1. PASTORÁKOVÁ, Erika. Podstata a význam zabezpečenia optimálnych štruktúr dohľadu v EÚ. In Generácia 2006 : vedecká konferencia mladých pedagogických pracovníkov a doktorandov na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave pri príležitosti Týždňa vedy na Slovensku 23. novembra 2006. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. ISBN 978-80-225-2363-9, s. 27-30.
  článok

  článok

 2. LITTVOVÁ, Zuzana. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. In Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít II. : 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007. ISBN 978-80-7165-625-8, s. 105-110.
  článok

  článok

 3. CHOVANCOVÁ, Božena. Zákon o burze cenných papierov. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2001. ISSN 1335-1583, 2001, č. 4, s. 239-243.
  článok

  článok

 4. Regulácia finančných trhov je trendom v celej Európe. In Burza : dvojmesačník Burzy cenných papierov v Bratislave = bimonthly magazine of the Bratislava Stock Exchange. - Bratislava : Burza cenných papierov v Bratislave, 2001. ISSN 1335-1435, 2001, č. 1, s. 23-39.
  článok

  článok

 5. CHOVANCOVÁ, Božena. Úrad pre finančný trh a jeho legislatívne zabezpečenie. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2001. ISSN 1335-1583, 2001, č. 5-6, s. 444-446.
  článok

  článok

 6. KAFKOVÁ, Eva. Rozvoj slovenského poistného trhu v rokoch 1993-1999. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2000. ISSN 0032-2393, 2000, roč. 77, č. 9, s. 9-11. Dostupné na : <http://www.pojistnyobzor.cz/Archiv/Cisla/2000/Pojistny_Obzor_2000_9.pdf>
  článok

  článok

 7. CHOVANCOVÁ, Božena. Nová kvalita zákona o kolektívnom investovaní na Slovensku. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2000. ISSN 1335-1583, 2000, č. 10, s. 88-99.
  článok

  článok

 8. KAŇA, Martin - KOVALČÍK, Ján. Postavenie veriteľa treba posilniť čo najskôr. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. ISSN 1335-0684, 21. apríla 1999, roč. 9, č. 16, s. 10A.
  článok

  článok