Výsledky vyhľadávania

  1. CZAJA, Stanislaw. Teoriopoznawcze i metodologiczne konsekwencje wprowadzenia prawa entropii do teorii ekonomii. Wroclaw : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu, 1997. 199 s. Prace naukowe nr. 769, Monografia i opracowania nr. 123. ISBN 83-7011-281-1. ISSN 0239-8532, 0324-8445. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  2. LOISTL, Otto - BETZ, Iro. Chaostheorie : Zur Theorie nichtlinearer dynamischer Systeme. 2. durchges. Aufl. München : Oldenbourg, 1994. 124 s. ISBN 3-486-22756-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  3. PAULOV, Ján. Entropia v urbánnej a regionálnej analýze : Konceptuálny rámec a základy aplikácie. 1. vyd. Bratislava : Geografický ústav SAV, 1993. 70 s. Geographia Slovaca, 2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  4. GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. The Entropy Law and the Economic Process. Cambridge : Harvard University Press, 1974. 457 s. ISBN 0-674-25780-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]