Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 628  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0002020 xcla^"
 1. URIGA, Ján. Etika rozhodovania a zodpovednosti - vstupný potenciál manažmentu. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2005. ISSN 1335-1729, 4/2005, roč. 10, zoš. 39, s. 2-4.
  článok

  článok

 2. JALILI, Abdul Qawi - DZIATKOVSKII, Anton. State Data Security Backed by Artificial Intelligence and Zero Knowledge Proofs in the Context of Sanctions and Economic Pressure. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2023. ISSN 1728-6239, 2023, vol. 202, no. 3-4, pp. 4-16.
  článok

  článok

 3. LIPNICKÁ, Milena. Právne a etické otázky diagnostikovania a hodnotenia žiakov : právo na informácie a slobodu prejavu. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1336-9849, 2023, roč. 18, č. 11, s. 25-28.
  článok

  článok

 4. ANDRÁSI, Imrich - LITTVA, Vladimír - KUTIŠ, Peter. Manažment COVID-19 na Slovensku a etika. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2022. ISSN 2464-7551, 2022, roč. 13, č. 2, s. 82-89.
  článok

  článok

 5. ORBAN, Emanuel. Ethics and Its Importance in the Civil Service/Example of a Civil Servant. In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2022. ISSN 1801-7118, 2022, roč. 18, č. 4, s. 56-69.
  článok

  článok

 6. KOVÁČOVÁ, Daniela - KLIMKOVÁ, Andrea. An Implementation of Ethics in Scientific Research Activities as a Tool for Improving the Quality of a Research Organisation.
  článok

  článok

 7. SVITAČOVÁ, Eva. Etika v proprírodnom vzdelávaní zameranom na udržateľnosť. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. ISSN 1335-5864, 2022, roč. 33, č. 4, s. 27-34.
  článok

  článok

 8. BATKA, Ľubomír. Odborné usmernenie o zmene pohlavia MZ SR. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. ISSN 1336-6912, 2022, roč. 41, č. 2, s. 5-23.
  článok

  článok

 9. LOUČANOVÁ, Erika. Právo, etika, inovácie a spoločensky zodpovedný manažment. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Ústav manažmentu, priemyslu a digitálneho inžinierstva a Katedra automobilovej výroby, 2022. ISSN 1337-7094, 2022, č. 46, s. 21-24.
  článok

  článok

 10. SOROKOVÁ, Tatiana. Klamstvá, polopravdy a manipulácia. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849, 2022, roč. 17, č. 10, s. 15-18.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.