Výsledky vyhľadávania

 1. PUŠKÁROVÁ, Paula. On Spatial Knowledge and Human Capital Spillovers Across EU Regions: Does Closeness Truly Matter? In Slovak Winter Seminar of Regional Science. Slovak Winter Seminar of Regional Science : Papers of 8th Slovak Winter Seminar of Regional Science. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2018. ISBN 978-80-225-4540-2, pp. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0654/16.
  článok

  článok

 2. PUŠKÁROVÁ, Paula. Social Capital and Knowledge Spillovers: Is Social Capital the Force Majeure Controlling EU Cohesion? In ISER international conference. Proceedings of 129th ISER International Conference. - Bhubaneswar : IRAJ, 2018. ISBN 978-93-87954-26-7, pp. 22-26. VEGA 1/0654/16.
  článok

  článok

 3. BAUMÖHL, Eduard - IWASAKI, Ichiro - KOČENDA, Evžen. Institutions and Determinants of Firm Survival in European Emerging Markets. In Slovak Economic Association Meeting 2018 : Book of Abstracts, from SEA Conference, September 21–22, 2018, Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2018. ISBN 978-80-223-4562-0, s. 20.
  článok

  článok

 4. LABUDOVÁ, Viera - SIPKOVÁ, Ľubica. Sociálne bývanie na Slovensku. In Region v rozvoji společnosti 2017. Mezinárodní vědecká konference. Region v rozvoji společnosti 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : 19. a 20. října 2017, [Brno, Česko]. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN 978-80-7509-548-0, s. 454-464 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 5. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Strategické plánování a rozvoj venkova. In Nástroje a aktuální problémy regionální politiky. Nástroje a aktuální problémy regionální politiky : studia (monografie). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. ISBN 978-80-87472-99-6, s. 9-13 [0,32 AH].
  článok

  článok

 6. PUŠKÁROVÁ, Paula - PIRIBAUER, Philipp. The Impact of knowledge spillovers on total factor productivity revisited: new evidence from selected European capital regions. In Economic Systems. - Amsterdam : ELSEVIER. ISSN 0939-3625, 2016, vol. 40, no. 3, pp. 335–344. VEGA 1/0277/14.
  článok

  článok

 7. BRINDZOVÁ, Zuzana. Systém riadenia CLLD pre programové obdobie 2014-2020. In Čerpanie prostriedkov z fondov EÚ. - Bratislava : Dashöfer Holding a Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-2950, 28.5.2015, s. 1-4 [6,50 NS] online.
  článok

  článok

 8. BRINDZOVÁ, Zuzana. Posilnenie európskej územnej spolupráce a nástrojov finančného inžinierstva. In Dotácie. Verejné obstarávanie : online knižnica. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1339-9721, 1.6.2015), [s. 1-4], [4,97 NS], online. Dostupné na : <http://www.davoportal.sk/33/posilnenie-europskej-uzemnej-spoluprace-a-nastrojov-financneho-inzinierstva-uniqueiduchxzASYZNaulVg2F2jMGLgCtAiczvDKsPTwVrguwZk/?query=posilnenie%20eur%F3pskej%20%FAzemnej%20spolupr%E1ce&serp=1>
  článok

  článok

 9. CHOCHOLATÁ, Michaela - FURKOVÁ, Andrea. Income convergence of the EU regions: spatial econometric approach. In SOR´15. international symposium on operational research in Slovenia. International Symposium on Operational Research SOR´15 : proceedings [of] The 13th International Symposium on Operational Research in Slovenia: Bled, September 23-25, 2015. - Ljubljana : Slovenian society informatika, 2015. ISBN 978-961-6165-45-7, s. 291-296. VEGA 1/0285/14.
  článok

  článok

 10. LEŠKO, Peter. Ekonomický rast obmedzený platobnou bilanciou v regiónoch Európskej únie. In Vedecké state z výskumných projektov 2015 : [zborník príspevkov] : podporené grantom Nadácie VÚB: Letná škola slovenských ekonómov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4190-9, s. 60-67 CD-ROM.
  článok

  článok