Výsledky vyhľadávania

 1. OCHOTNICKÝ, Pavol - ALEXY, Martin - KÁČER, Marek. Driving Forces of Total Factor Productivity in Europe. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 10, s. 1002-1020 online. APVV-15-0322.
  článok

  článok

 2. DEÁKOVÁ, Stanislava - FOLTÍNOVÁ, Ľubica. Úloha minimálnej mzdy v novodobom systéme odmeňovania. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 106-113 online. VEGA 1/0569/18 (50%), KEGA 025EU-4/2018 (50%).
  článok

  článok

 3. HORVÁTHOVÁ, Miroslava. Spôsoby získania a udržania si konkurenčnej výhody v logistike v súčasnom dynamickom trhovom prostredí. In PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4582-2, ss. 24-29.
  článok

  článok

 4. JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína - HOCMAN, František. Literarure Review on Determinants of Firm Growth. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov. medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 7.11.2017, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISBN 978-80-557-1355-7, s. [1-7] online. APVV-15-0322.
  článok

  článok

 5. BAŽÓ, Ladislav - ŠUTEROVÁ, Viola. Influence of internal factors on the growth of gazelles in selected service sectors in Slovakia. In Enterprise and competitive environment. Annual international conference. Enterprise and competitive environment : conference proceedings : 20th annual international conference : march 9-10, 2017, Mendel University in Brno, Czech Republic. - Brno : Mendel University in Brno, 2017. ISBN 978-80-7509-499-5, pp. 58-67 online. VEGA 1/0205/14.
  článok

  článok

 6. SIMIONESCU, Mihaela et al. Determinants of economic growth in V4 countries and Romania. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Competitiveness : scientific journal from the field of management and economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISSN 1804-1728, 2017, no. 1, pp. 103-116 online.
  článok

  článok

 7. RAFAJ, Oliver. Human capital and economic growth of Slovak cities. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 374-381 online. APVV-14-0512.
  článok

  článok

 8. ŠKODOVÁ, Lenka. Comparative Framework of Criteria for Excellence Models. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 469-476 online. VEGA 1/0546/17 I.
  článok

  článok

 9. NAŠČÁKOVÁ, Jana et al. Ekonomický rast a jeho limitujúce faktory. Reviewers: Michal Pružinský, Vanda Lieskovská. 1st ed. Brussels : EuroScientia, 2015. 100 s. [4,94 AH]. VEGA 1/0339/10. ISBN 978-90-818529-6-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 10. FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard. The V4: a Decade after the EU Entry. In Entrepreneurial Business and Economics Review. - Krakow : Cracow University of Economics, 2014. ISSN 2353-883X, 2014, vol. 2, no. 2, pp. 31-45. VEGA 1/0906/12, VEGA 1/0795/12.
  článok

  článok