Výsledky vyhľadávania

 1. Filozofia. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Bratislava : Filozofický ústav SAV. 10x ročne. ISSN 0046-385X. Dostupné na : http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/
  časopis

  časopis

 2. Eastern Economic Journal. Eastern Economic Association ; Mahwah ; New York : Palgrave Macmillan. 4x ročne. ISSN 0094-5056. Dostupné na : https://www.palgrave.com/journal
  časopis

  časopis

 3. Philosophica critica : medzinárodný vedecký filozofický časopis = international scientific journal of philosophy. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 2x ročne. ISSN 1339-8970
  časopis

  časopis

 4. Filosofický časopis. - Registrovaný: SCOPUS. Praha : Filosofický ústav Akademie věd České republiky. 6x ročne. ISSN 0015-1831. Dostupné na : http://www.flu.cas.cz/filcasop/index.htm
  časopis

  časopis

 5. Environmental ethics : an Interdisciplinary Journal Dedicated to the Philosophical Aspects of Environmental Problems. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. Denton : The University of North Texas. 4x ročne. ISSN 0163-4275. Dostupné na : http://www.cep.unt.edu/enethics.html
  časopis

  časopis