Výsledky vyhľadávania

 1. Slovenským bankám svitá na lepšie časy. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 7, s. 44-45.
  článok

  článok

 2. Vypořádat se s dopady pandemie musí každá banka zvlášť. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 9, s. 38-40.
  článok

  článok

 3. STEHLO, Pavol - BUDAY, Štefan. Stratégia multifunkčného trvalo udržateľného poľnohospodárstva. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2007. ISSN 1335-6186, 2007, roč. 7, č. 1, s. 27-38.
  článok

  článok

 4. BEER, Gabriel - MARČAN, Peter. Turistický biznis podľa eurofondov. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2006. ISSN 1335-0684, 29. júna 2006, č. 25, s. 14-16.
  článok

  článok

 5. SYRUČEK, Milan - MARČAN, Peter. Nový vietor do europrojektov. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2006. ISSN 1335-0684, 4. mája 2006, č. 17, s. 18.
  článok

  článok

 6. TVRDOŇOVÁ, Jela. Diverzifikácia vidieckej ekonomiky - príležitosť pre celý slovenský vidiek. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2006. ISSN 1335-6186, 2006, roč. 6, č. 2, s. 31-42.
  článok

  článok

 7. Z programového vyhlásenia vlády SR. In Slovenský Výber : mesačník manažmentu obchodu. - Bratislava : SON MEDIA, 2006. ISSN 1335-9266, 2006, roč. 10, č. 9, s. 23-27. Dostupné na : <www.vlada.sk>
  článok

  článok

 8. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky : august 2006. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2006. ISSN 1335-7883, 2006, roč. 61, č. 17, s. I-VIII,13-20.
  článok

  článok

 9. Slovensko v EÚ. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2005. ISSN 1335-0684, 12. mája 2005, č. 18.
  článok

  článok

 10. KOLLÁROVÁ, Zuzana. Tretina zdrojov pre nových členov únie. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 2005. ISSN 1335-4701, 16. februára 2005, roč. 13, č. 32.
  článok

  článok