Výsledky vyhľadávania

 1. DINŽÍKOVÁ, Iveta - PAOLINI, Michelle. Contrastive Analysis of Terminological Phrasemes With Colour Components in English, French, Italian and Slovak. Field of Economy and Finance. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 2, s. 176-188. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 2. JANOUŠKOVÁ, Jitka. Využití mezijazykového vlivu při osvojování francouzského jazyka. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. ISSN 1214-4967, 2015, roč. 12, č. 2, s. 91-101.
  článok

  článok

 3. STUCHLÍK, Jaroslav. Nesmysly o původu reklamy. In TREND marketing : měsíčník pro marketingový management. - Praha : Economia, 2012. ISSN 1214-9594, Říjen 2012, roč. 8, č. 10, s. 48-50.
  článok

  článok

 4. KOLISKOVÁ, Hana. Komunikativní jazyková kompetence a schopnost čtení s porozuměním. In Journal of tourism, hospitality and commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, 2011. ISSN 1804-3836, 2011, roč. 2, č. 2, s. 50-59.
  článok

  článok

 5. ŠKUNCA, Jadranka. French gastronomic dictionaries on the Internet. In Valorizácia prostredia pre služby cestovného ruchu : medzinárodná konferencia. - Bratislava : NITVV, 2003. ISBN 80-968342-4-X, s. 123-125.
  článok

  článok

 6. Klíčová slova v mezinárodním obchodě : Česko-anglický, německý, španělský, francouzský slovník. In Obchod Kontakt Marketing, 1994, roč. 3, č. 7-8, s. 13-24.
  článok

  článok

 7. WYCZANSKI, P. Maly slowniczek terminów bankowych i finansowych. In Bank i kredyt, 1992, roč. 23, č. 1, s. 19-29.
  článok

  článok