Výsledky vyhľadávania

 1. 2015 ,č. 1-2. Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre [elektronický zdroj]. Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. 2x ročne. ISSN 1337-9453. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. 2015 ,č. 1-4. Geografický časopis : [vedecký časopis]. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2015. 4x ročne. ISSN 0016-7193 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. 2015 ,č. 1-2. Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2015. 2x ročne. ISSN 1335-9258 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. 2014 ,č. 1-4. Geografický časopis : [vedecký časopis]. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2014. 4x ročne. ISSN 0016-7193 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. 2014 ,č. 1-3. Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2014. 2x ročne. ISSN 1335-9258 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. 2013 ,č. 1. Geografické štúdie. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013. 2x ročne. ISSN 1337-9445 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. 2013 ,č. 1-4. Geografický časopis : [vedecký časopis]. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2013. 4x ročne. ISSN 0016-7193 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. 2013 ,č. 1-3. Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2013. 2x ročne. ISSN 1335-9258 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 2012 ,č. 1. Geografické štúdie. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. 2x ročne. ISSN 1337-9445 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. 2012 ,č. 1-4. Geografický časopis : [vedecký časopis]. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2012. 4x ročne. ISSN 0016-7193 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis