Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1267  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0002244 xpca^"
 1. ONDRUŠOVÁ, Terézia. Jazykový pluralizmus a jazyková politika. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 112-118 online.
  článok

  článok

 2. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Zostavovatelia zborníka/Editors: Zuzana Beňová, Ján Dančo, Andrej Kiner, Jakub Pernický, Zuzana Rozkošová, Terézia Seresová, Eva Vlková ; recenzenti/Reviewers: Michael Augustín, Katarína Brocková... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 366 s. [30,15 AH]. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. BELIČKOVÁ, Kornélia. The Operation of Third Sector Organisations in the Slovak Republic as Part of the Economic Activities in the Globalised World. In Economic and Social Development. International Scientific Conference on Economic and Social Development. Economic and Social Development : 86th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Lisbon, 23-24 September, 2022. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022. ISSN 1849-7535, p. 14 online.
  článok

  článok

 4. BELIČKOVÁ, Kornélia. The Operation of Third Sector Organisations in the Slovak Republic as Part of the Economic Activities in the Globalised World. In Economic and Social Development. International Scientific Conference on Economic and Social Development. Economic and Social Development : 86th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Lisbon, 23-24 September, 2022. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022. ISSN 1849-7535, pp. 124-133 online. VEGA 1/0851/21.
  článok

  článok

 5. SERESOVÁ, Terézia. Medzinárodná migrácia ako predmet výskumu medzinárodných vzťahov. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2022. ISSN 1336-1562, 2022, roč. 20, č. 2, s. 136-154 online.
  článok

  článok

 6. NAGY, Marek - ZÁBOJNÍK, Stanislav - VALÁŠKOVÁ, Katarína. Chasing Up the Value-Added By Implementing Newest Trends of Industry 4.0 - Evidence From Slovak Automotive Industry. In Littera Scripta. - České Budějovice : The Institute of Technology and Busines. ISSN 1805-9112, 2022, vol. 15, no. 1, pp. 142-158 online. 1/KE/2021.
  článok

  článok

 7. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Modern Trends in Business Management in the Light of Globalization. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-9 online. I-20-103-00 (50%), VEGA 1/0017/20 (50%).
  článok

  článok

 8. SKORKOVÁ, Zuzana - JANKELOVÁ, Nadežda. Post-byrokratická organizácia – jej definícia a miesto v organizačnej teórii. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2021. ISSN 2454-1028, 2021, roč. 18, č. 1, s. 65-74 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 9. HELMOVÁ, Milena - SERESOVÁ, Katarína. Verständnis von Interkultureller Kommunikation in Ära der Globalisierung. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 29-35 online.
  článok

  článok

 10. ADAMCOVÁ, Silvia. Vorwort. In Einblicke in die angewandte Linguistik Forschungsparadigmen und Anwendungsbereiche. - Brno : Tribun EU, 2021. ISBN 978-80-263-1655-8, s. 7-10 online.
  článok

  článok