Výsledky vyhľadávania

 1. PAUKOVIC, Ján. História a vývoj formy a obsahu informačnej grafiky. In Global media journal. - Bratislava : Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy, 2018. ISSN 1339-5246, 2018, roč. 6, č. 1, s. 40-53.
  článok

  článok

 2. PAUKOVIC, Ján. História a vývoj formy a obsahu informačnej grafiky. In Media Journal. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISSN 1339-5246, 2018, roč. 6, č. 1, s. 40-53.
  článok

  článok

 3. KALAŠOVÁ, Jana. Ako sa grafický dizajn podieľa na predaji cez e-shop. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2013, 2013, roč. 5, č. 11, s. 44-46.
  článok

  článok

 4. MIŠÚN, Juraj. Kráľ kinospotov je trojdimenzionálny. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1337-9151, január 2011, č. 1, s. 42-45.
  článok

  článok

 5. KRAJČOVIČ, Martin. Projektovanie výrobných dispozícií s podporou rozšírenej reality. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2011. ISSN 1335-5961, 2011, roč. 12, č. 5, s. 27-29. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0143124/PaI_2011_05.pdf>
  článok

  článok

 6. MYSLIVEC, Jaroslav - SKALSKÁ, Hana. Vizualizace vícerozměrných dat symbolovými grafy. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2010. ISSN 1212-3609, 2010, roč. 13, č. 3, s. 114-129.
  článok

  článok

 7. SEMJON, Ján - LIPČAK, Michal - VOROŇKO, Alexander. Vytváranie virtuálnych modelov pre e-learning. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2949-5, s. 1-4.
  článok

  článok

 8. PARÍZKOVÁ, Jana - FERENCZ, Frederik. Webová stránka k vyučovaniu strojovo orientovaných jazykov. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2009. ISSN 1335-003X, 2009, roč. 17, č. 10. VEGA 1/0822/08/04.
  článok

  článok

 9. TOMANOVÁ, Júlia. E-learning a počítačová grafika. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2005. ISSN 1335-003X, 2005, roč. 13, č. 6.
  článok

  článok

 10. HAVLÍČEK, Zdeněk. Web technology and farmers. In Agricultural economics : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2004. ISSN 0139-570X, 2004, vol. 50, no. 6, s. 243-247. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/58735.pdf>
  článok

  článok