Výsledky vyhľadávania

 1. Pressburger Zeitung : Das Magazin aus der Slowakei. Bratislava : Medienzentrum Pressburger Zeitung. 6x ročne. ISSN 1336-5991. Dostupné na : http://www.pressburger.eu
  časopis

  časopis

 2. Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : PHF EU Košice. 2x ročne. ISSN 2585-8785. Dostupné na : http://acta.euke.sk
  časopis

  časopis

 3. Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : SOPK. 12x ročne. ISSN 1336-8117. Dostupné na : http://web.sopk.sk/download.php?sekcia=151
  časopis

  časopis

 4. Géoéconomie : revue trimestrielle. Paris : Centre National du Livre et le soutien de l'Institut Européen de Géoéconomie. 4x ročne. ISSN 1284-9340
  časopis

  časopis

 5. Vestník MH SR. Bratislava : Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Vychádza podľa potrieb MH SR, 3 - 5 čiastok ročne. ISSN 1336-3204
  časopis

  časopis

 6. Wirtschaftswoche. Düsseldorf : Verlagsgruppe Handelsblatt. 52x ročne. ISSN 0042-8582. Dostupné na : http://www.wiwo.de
  časopis

  časopis

 7. Ekonomický monitor stavu hospodárstva Slovenskej republiky [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, cop. 2010-. Názov z hlavnej stránky. 12x ročne. Dostupné na : <http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=21157>
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 8. Ekonomický monitor stavu hospodárstva Slovenskej republiky : [Časť] I. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky. 12x ročne. Dostupné na : http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=21157
  časopis

  časopis

 9. Ekonomický monitor stavu hospodárstva Slovenskej republiky : [Časť] II. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky. 12x ročne. Dostupné na : http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=21157
  časopis

  časopis

 10. Collection of scientific papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědelská fakulta. 2x ročne. ISSN 1212-5598
  časopis

  časopis