Výsledky vyhľadávania

 1. DECOVILLE, Antoine - DURAND, Frédéric. Exploring Cross-Border Integration in Europe: How Do Populations Cross Borders and Perceive Their Neighbours? In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2019. ISSN 1461-7145, 2019, vol. 26, no. 2, pp. 134-157.
  článok

  článok

 2. VOTOUPALOVÁ, Markéta. The Wrong Critiques: Why Internal Border Controls Don’t Mean the End of Schengen. In New Perspectives : interdisciplinary journal of Central & East European politics and international relations. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2019. ISSN 2336-825X, 2019, vol. 27, no. 1, s. 73-99.
  článok

  článok

 3. CELATA, Fillippo - COLETTI, Raffaella. Borderscapes of External Europeanization in the Mediterranean Neighbourhood. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2019. ISSN 1461-7145, 2019, vol. 26, no. 1, pp. 9-21.
  článok

  článok

 4. VASIĽKOVÁ, Adriana - KAZANSKÝ, Rastislav. Spojené národy a rozdelený svet. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 721-725.
  článok

  článok

 5. MÁRKUS, Ádám. Disappearing Borders in the Visegrad Countries. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 2, pp. 149–168.
  článok

  článok

 6. HUSÁR, Milan - FINKA, Maroš - ONDREJIČKA, Vladimír. Changing Role of Borders in the Central Europe – Fuzzy Borders and Their Effect on Cooperation. In Geografické informácie. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. ISSN 1337-9453, 2018, roč. 22, č. 1, s. 131-149.
  článok

  článok

 7. GARAJ, Patrik. Ako môže vyzerať Trumpov múr. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 27. apríla 2017, roč. 27, č. 17, s. 26-29.
  článok

  článok

 8. NOVOTNÁ, Markéta. Současný vývoj Schengenu: důkaz jeho krize nebo flexibility? In Medzinárodné vzťahy : interdisciplinárny vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2017. ISSN 1336-1562, 2017, roč. 15, č. 4, s. 407-434.
  článok

  článok

 9. CIAPIN, Etienne. Western Border Issues of Ukraine in Crisis: Transcarpathia, Border Interface with the European Union. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017. ISSN 1335-2741, 2017, roč. 20, č. 4, s. 174-189.
  článok

  článok

 10. KESEL, Juraj. European Security in the Context of Migration - Measures to Protect Borders and Security Aspects Connected with Migration. In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2017. ISSN 1857-7431, 2017, vol. 13, no. 35, pp. 62-77.
  článok

  článok