Výsledky vyhľadávania

 1. DECOVILLE, Antoine - DURAND, Frédéric. Exploring Cross-Border Integration in Europe: How Do Populations Cross Borders and Perceive Their Neighbours? In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2019. ISSN 1461-7145, 2019, vol. 26, no. 2, pp. 134-157.
  článok

  článok

 2. VOTOUPALOVÁ, Markéta. The Wrong Critiques: Why Internal Border Controls Don’t Mean the End of Schengen. In New Perspectives : interdisciplinary journal of Central & East European politics and international relations. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2019. ISSN 2336-825X, 2019, vol. 27, no. 1, s. 73-99.
  článok

  článok

 3. CELATA, Fillippo - COLETTI, Raffaella. Borderscapes of External Europeanization in the Mediterranean Neighbourhood. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2019. ISSN 1461-7145, 2019, vol. 26, no. 1, pp. 9-21.
  článok

  článok

 4. HRABÁLEK, Martin - BURIANOVÁ, Sylvie. To Intervene or Not to Intervene? Positions of the Member States Towards the Article 18 of the European Border and Coast Guard Proposal. In Slovak Journal of Political Sciences. - Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2019. ISSN 1335-9096, 2019, vol. 19, no. 1, s. 43-59.
  článok

  článok

 5. VASIĽKOVÁ, Adriana - KAZANSKÝ, Rastislav. Spojené národy a rozdelený svet. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 721-725.
  článok

  článok

 6. MÁRKUS, Ádám. Disappearing Borders in the Visegrad Countries. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 2, pp. 149–168.
  článok

  článok

 7. HUSÁR, Milan - FINKA, Maroš - ONDREJIČKA, Vladimír. Changing Role of Borders in the Central Europe – Fuzzy Borders and Their Effect on Cooperation. In Geografické informácie. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. ISSN 1337-9453, 2018, roč. 22, č. 1, s. 131-149.
  článok

  článok

 8. JAŃCZAK, Jarosław. The European Council and EU Boundaries. (In)formal Competences, Institutional Position and External Activities in the Context of (De)bordering Processes at the Time of the Immigration Crises. In Slovak Journal of Political Sciences. - Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2018. ISSN 1335-9096, 2018, vol. 18, no. 1, s. 51-68.
  článok

  článok

 9. GARAJ, Patrik. Ako môže vyzerať Trumpov múr. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 27. apríla 2017, roč. 27, č. 17, s. 26-29.
  článok

  článok

 10. NOVOTNÁ, Markéta. Současný vývoj Schengenu: důkaz jeho krize nebo flexibility? In Medzinárodné vzťahy : interdisciplinárny vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2017. ISSN 1336-1562, 2017, roč. 15, č. 4, s. 407-434.
  článok

  článok