Výsledky vyhľadávania

 1. KUCHARČÍK, Rudolf. Územné spory v Latinskej Amerike. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 242-247. KEGA 015EU-4/2018.
  článok

  článok

 2. BÉREŠOVÁ, Juliana. [The] Future of the Schengen Agreement. In Visegrad Journal on Human Rights. - Bratislava : Pan-European University. ISSN 2644-5727, 2019, vol. 1, no. 6, pp. 8-13.
  článok

  článok

 3. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Schengen, migrácia a bezpečnosť v kontexte bielej knihy o budúcnosti Európy. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 139-145 online.
  článok

  článok

 4. KUCHARČÍK, Rudolf. Hraničné spory Bolívie s Čile (historicko-politické súvislosti). In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 254-260 online. KEGA 015EU-4/2018.
  článok

  článok

 5. MRÁZ, Stanislav - BROCKOVÁ, Katarína. Medzinárodné právo verejné : (všeobecná časť). Recenzenti: Jozef Králik, Vladlena Lisenko, Ján Reken. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 247 s. [17,34 AH]. ISBN 978-80-225-4599-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 6. MRÁZ, Stanislav. Formarea statalitãţii Slovace. In Statalitatea Moldovei: continuitatea istoricã şi perspectiva dezvoltãrii. conferinţã ştiinţificã inaternaţionalã. Statalitatea Moldovei: continuitatea istoricã şi perspectiva dezvoltãrii : conferinţã ştiinţificã inaternaţionalã 24-25 martie 2017, Chişinãu. - Chişinãu : IRIM, 2017. ISBN 978-9975-56-439-7, s. 568-580.
  článok

  článok

 7. GODA, Samuel. Ukraine and Republic of Moldova - Borders in Conflict Zones. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 328-336 online.
  článok

  článok

 8. ZUBRO, Tetyana. Territoriaľnoje stanovlenije Čechoslovackogo gosudarstva v 1918 godu. In Konstitucijno-pravovi studiji. - Užgorod : Vidavničij dim Geľvetika, 2016. ISSN 2305-2010, 2016, no. 1, s. 59-72.
  článok

  článok

 9. ČECH, Ľubomír. Krajiny postsovietskej strednej Ázie a faktor možnej revízie hraníc v nadchádzajúcom storočí. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016. medzinárodná vedecká konferencia. Národná a medzinárodná bezpečnosť 2016 : 7. medzinárodná vedecká konferencia, 27.-28. októbra 2016, Liptovský Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2016. ISBN 978-80-8040-534-2, s. [1-10] CD-ROM.
  článok

  článok

 10. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Nároky arktických štátov na predĺženie kontinentálneho šelfu. In Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy. Konferencia. Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy : zborník vychádza pri príležitosti životného jubilea prof. JUDr. Stanislava Mráza, CSc. : konferencia, 11. novembra 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4312-5, s. 27-33.
  článok

  článok