Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 423  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0002422 xpca^"
 1. KUBÍKOVÁ, Ľubomíra - RUDÝ, Stanislav. The Current Situation of Tourism in the Countries of the Visegrad Four and Their Connection to Sustainability Expressed by Selected Indexes. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, pp. 310-319. PMVP I-22-106-00.
  článok

  článok

 2. KABÁT, Ladislav - PITOŇÁKOVÁ, Renáta. How Far Can We Trust and How to Interpret the RCA Indicators? Empirical Study. In Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. novembra 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5128-1. ISSN 2585-9412, s. 235-242.
  článok

  článok

 3. GÁLL, Jozef. Identification of the Level of Development and the Current State of the Tourism in Slovak Regions. In Czech Journal of Tourism. - Brno : Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, 2023. ISBN 978-80-280-0463-7. ISSN 1805-9767, pp. 20-34. VEGA 1/0271/23.
  článok

  článok

 4. ŠOLTÉS, Erik et al. Labour Share and Income Inequalities in the European Union, Taking into Account the Level of Development of Economies. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Equilibrium : Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. - Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika. ISSN 1689-765X, 2023, vol. 18, no. 4, pp. 941-965.
  článok

  článok

 5. MIŠEK, Richard. Modelovanie investičných portfólií jazykom Python – Monte Carlo prístup. In MLADÁ VEDA AIESA 2023 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. „MLADÁ VEDA AIESA 2023“ : „participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“ organizovanej pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Mgr. Erika Šoltésa, PhD. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5102-1, s. 59-67.
  článok

  článok

 6. BARKÓCIOVÁ, Miroslava et al. Hybrid Threats and Their Impact on the Performance of the Business Environment. - Registrovaný: Web of Science. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, 2023, vol. 11, no. 2, pp. 466-479. ITMS 2014+: 314011CDW7.
  článok

  článok

 7. PETRENKO, Yuliya - BOÓR, Matej. Impact of Sentiment on Households' Financial Decision Making. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2023. ISSN 1212-415X, 2023, roč. 23, č. 1, s. 54-68. KEGA 017EU-4/2021, APVV-20-0338.
  článok

  článok

 8. ČAKANIŠIN, Adrián - CHLPEK, Samuel. Assessment of the Slovak Business Environment in the Doing Business Index. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 23th International Joint Conference, 18 - 19 May 2023, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5064-2, pp. 40-52. PMVP I-23-109-00.
  článok

  článok

 9. BELANOVÁ, Katarína. Macro and Micro Perspectives of Innovation Performance of the Slovak Republic. In International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management. XX. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management - Ohrid / Republic of North Macedonia : Proceedings. - Plovdiv ; Prilep ; Mitrovica : University of Agribusiness and Rural Development : University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics : University "Isa Boletini"- Mitrovica, Faculty of Economics, 2023. ISBN 978-9989-695-77-3, pp. 149-155. KEGA 023-4/2023.
  článok

  článok

 10. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Analýza zmien v počte aktívnych podnikov podľa sekcií klasifikácie ekonomických činností na Slovensku v rokoch 2016 – 2020. In Demografia podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ. Teoretické aspekty a empíria. : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5103-8, s. 34-43. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.