Výsledky vyhľadávania

 1. MITAV 2019: Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Konference. MITAV 2019: Matematika, informační technologie a aplikované vědy : sborník abstraktů z konference v Klubu Univerzity obrany, 20.-21. června 2019, (Brno, Česko). Editoři: Miroslav Hrubý, Pavlína Račková. 1. vydání. Brno : Univerzita obrany v Brně, 2019. [39 s.]. ISBN 978-80-7582-097-6.
 2. QUAERE 2019. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2019 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů: roč. 9 : 24.-28. června 2019: Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. online 1229 s. ISBN 978-80-87952-30-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Transcom 2019. International Scientific Conference of Young Scientists. Transcom 2019 : Book of Abstracts: from 13th International Scientific Conference of Young Scientists on Sustainable, Modern and Safe Transport, 29-31 May 2019, High Tatras, Grand Hotel Bellevue, Slovak Republic. 1st Edition. Žilina : University of Zilina, 2019. 254 s. ISBN 978-80-554-1565-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 4. Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats.. International Scientific Conference. Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats : Proceedings of VII. International Scientific Conference, Spa Nový Smokovec (Congress Centre), High Tatras, Slovak Republic, 25-29 September 2018. 1. Edition. Prešov : Bookman, 2018. 874 s. ISBN 978-80-8165-300-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. MMK 2018. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika. 1st Edition. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. online 1185 s. ISBN 978-80-87952-27-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. DidInfo 2017. Spojená medzinárodná konferencia. DidInfo & DidactIG 2017 : spojená medzinárodná konferencia : 23. ročník konferencie DidInfo : 5. ročník konferencie DidactIG : Banská Bystrica. Recenzenti/reviewers: Gabriela Andrejková ... [et al.]. 1. vyd. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2017. online [212 s.]. ISBN 978-80-557-1216-1. ISSN 2454-051X.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. MMK 2017. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2017 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník 8. : 18. - 20. prosince 2017, Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661638. Recenzenti: Jaroslav Lipowski ... [et al.]. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. CD-ROM [1354 s.]. ISBN 978-80-87952-22-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  MMK 2017

  elektronická kniha

 8. CUESTA, Hector. Analýza dat v praxi. Překlad: Jiří Huf. Brno : Computer Press/ Albatros Media, 2015. 296 s. ISBN 978-80-251-4361-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. MEKON 2015. International scientific conference. MEKON 2015 : the CD of participants’ reviewed papers from 17th international conference : February 4-5. 1st ed. Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. CD-ROM [iii, 802 s.]. ISBN 978-80-248-3684-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  MEKON 2015

  elektronická kniha

 10. QUAERE 2015. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 5 : 25. – 29. května 2015, Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. CD-ROM [1582 s.]. ISBN 978-80-87952-10-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  QUAERE 2015

  elektronická kniha