Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 10  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0002452 xszp^"
 1. Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. 3x ročne. Dostupné na : <http://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/logos-polytechnikos> ISSN 2464-7551.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. Interdisciplinarity in Theory and Practice : Journal for Presentation of Interdisciplinary Approaches in Various Fields [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Arad : Editura Adoram. 1-2x ročne. Dostupné na : <http://itpb.eu> ISSN 2344-2409.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. 2x ročne. ISSN 1802-8527. Dostupné na : http://trendy.fbm.vutbr.cz/index.php/trends
  Trendy ekonomiky a managementu

  časopis

 4. Review of Agricultural and Applied Economics [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 2x ročne. Dostupné na : <https://roaae.org/early-view/> ISSN 1336-9261.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 5. Information Technology Applications : International Journal of Information Technology Applications [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.paneurouni.com/ITA> ISSN 2453-7497.
  časopis

  časopis

 6. Information Processing & Management : An International Journal. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Oxford : Elsevier. 6x ročne. ISSN 0306-4573. Dostupné na : https://www.journals.elsevier.com/information-processing-and-management
  časopis

  časopis

 7. Journal of information, control and management systems. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. 2x ročne. ISSN 1336-1716
  časopis

  časopis

 8. Acta Moraviae : scientific journal for economics, management and informatics. - Spracovaný v EKO-INDEX. Kunovice : Evropský polytechnický institut. 2x ročne. ISSN 1803-7607. Dostupné na : https://akademie-huspol.cz/acta-moraviae/
  časopis

  časopis

 9. Acta oeconomica et informatica. - Spracovaný v EKO-INDEX. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 2x ročne. ISSN 1336-9261. Dostupné na : http://spu.fem.uniag.sk/acta/sk/13/acta_oeconomica_et_informatica_(online)/uvod/
  Acta oeconomica et informatica

  časopis

 10. Knižnice a informácie. - Spracovaný v EKO-INDEX. Martin : Matica slovenská : Neografia. obmesačník. ISSN 1210-096X
  časopis

  časopis  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.