Výsledky vyhľadávania

 1. JAVORKA, Ondrej. Zvýšte hodnotu svojej SAP investície - využívajte dáta naplno. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2014. ISSN 1336-9857, september 2014, roč. 8, č. 9, s. 68-70.
  článok

  článok

 2. DAŘENA, František. Global architecture of marketing information systems. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2007. ISSN 0139-570X, 2007, vol. 53, no. 9, s. 432-440. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/00388.pdf>
  článok

  článok

 3. FERREIRA, Manuel Alberto M. Bounds for the M|M| queueing system busy cycle distribution function. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní : 7. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2001. ISBN 80-225-1382-2, s. 16-18.
  článok

  článok