Výsledky vyhľadávania

  1. BEES. Medzinárodná konferencia. BEES (Business culture in enterprices within European Communication Space) : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 13. - 14. decembra 2010 Košice [elektronický zdroj]. Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU], 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3134-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  2. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 12. medzinárodná vedecká konferencia [doktorandov] : Bratislava, 19.-21. novembra 2008 : 40. výročie vzniku FHI EU v Bratislave [elektronický zdroj]. Bratislava : Iura Edition, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-8078-233-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 11. medzinárodná vedecká konferencia : 17.-18. máj 2007 : [zborník príspevkov] [elektronický zdroj]. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2007. CD-ROM.
  4. AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA 2006 : applied, informatics, econometrics, statistics, accounting : zborník / proceedings : AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach = AIESA - participation of PhD. students on building of society based on knowledge [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. CD-ROM. ISBN 80-225-2174-4.