Výsledky vyhľadávania

 1. KUNCOVÁ, Martina - DOUCEK, Petr - NOVOTNÝ, Ota. Penetrace ekonomických ICT služeb do ekonomiky - srovnání zemí V4. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1211-555X, 2018, roč. 26, č. 44, s. 151-162.
  článok

  článok

 2. MACHOVÁ, Renáta et al. Benchmarking Smart E-Government Development: Insights From a National Perspective. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1804-8048, 2018, no. 42, pp. 152-164.
  článok

  článok

 3. POLÁKOVÁ, Zdenka - ŽELONKOVÁ, Ingrid. Daňovo-účtovná administratívna záťaž podnikov pôsobiacich v terciárnom sektore. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1336-6912, 2018, roč. 37, č. 2, s. 238-252. Dostupné na : <file:///C:/Users/do/Downloads/AFI_2018_02_XXXVII.pdf>
  článok

  článok

 4. UPADHYAY, Soumya et al. The Association Between Organizational Characteristics and Strategic Information Systems Planning: A Study of U.S. Hospitals. In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2017. ISSN 1857-7431, 2017, vol. 13, no. 36, pp. 36-51.
  článok

  článok

 5. LINHARTOVÁ, Veronika. The Role of E-Government in Mitigating Corruption. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2017. ISSN 1804-8048, 2017, č. 40, s. 120-130.
  článok

  článok

 6. BANDZI, Adriana. Kybernetické riziko ako celoeurópska a globálna obava. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2016. ISSN 1335-1044, 2016, roč. 22, č. 1, s. 15-17, 19.
  článok

  článok

 7. SEDLÁČEK, Martin. Ľudia a inovácie v podmienkach novej ekonomiky. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2016. ISSN 1336-3727, 2016, roč. 14, č. 2, s. 45-51.
  článok

  článok

 8. MIHALIKOVÁ, Eva - ČULKOVÁ, Katarína - TAUŠOVÁ, Marcela. Informatizácia ako základ vedomostne orientovanej spoločnosti. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2016. ISSN 1336-3727, 2016, roč. 14, č. 2, s. 38-44.
  článok

  článok

 9. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Nová e-služba Sociálnej poisťovne. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 9, s. 60-62.
  článok

  článok

 10. Estónsko cez internet kolonizuje svet. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 8. januára 2015, roč. 25, č. 1, s. 36-37.
  článok

  článok