Výsledky vyhľadávania

 1. Deutschland edition : Ideen, Positionen, Debatten. Frankfurt am Main : FAZIT Communication. vychádza nepravidelne. ISSN 1617-9552. Dostupné na : http://www.deutschland.de
  časopis

  časopis

 2. Akadémia : správy SAV. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV. 6x ročne. ISSN 0139-6307. Dostupné na : https://akademia.sav.sk/
  časopis

  časopis

 3. Úradný vestník Európskej únie : séria C : informácie a oznámenia. Luxembourg : Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev. Vychádza podľa potreby. ISSN 1725-5236
  časopis

  časopis

 4. Bulletin Centra vedecko-technických informácií SR : knihovníctvo - informatika - teória - prax. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR. 4x ročne. ISSN 1335-2164
  časopis

  časopis

 5. Kiel Reports : news from the Kiel Institute of World Economics. Kiel : Kiel Institute of World Economics. Bez periodicity
  časopis

  časopis

 6. Ústřední věstník České republiky. Praha : Ministerstvo spravedlnosti ČR. bez periodicity
  časopis

  časopis