Výsledky vyhľadávania

 1. DECOVILLE, Antoine - DURAND, Frédéric. Exploring Cross-Border Integration in Europe: How Do Populations Cross Borders and Perceive Their Neighbours? In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2019. ISSN 1461-7145, 2019, vol. 26, no. 2, pp. 134-157.
  článok

  článok

 2. Slovensko: 15 rokov v EÚ. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2019. ISSN 1337-9798, 2019, roč. 11, č. Leto/Summer, s. 34-36.
  článok

  článok

 3. ANGELUCCI, Alba - MARZORATI, Roberta - BARBERIS, Eduardo. The (Mis)recognition of Diversity in Italy Between Policy and Practice: The Case of Milan. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2019. ISSN 1461-7145, 2019, vol. 26, no. 3, pp. 254–267.
  článok

  článok

 4. ŚLIWA, Renata. Towards the Maturity of ICT Regulation - Integrated Regulation. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 2, s. 179-194.
  článok

  článok

 5. SHTULER, Iryna Yu. - BOLDUIEVA, Oksana V. - BOGMA, Olena S. The Genesis of Economic Safety of the Country as a Category. In Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal. - Kiev : National Academy of Management, 2019. ISSN 1993-6788, 2019, no. 1, pp. 4-10.
  článok

  článok

 6. BARČÁKOVÁ, Michaela. Chorvátsko ako vzor pre Západný Balkán. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 41-47.
  článok

  článok

 7. MAROŠKOVÁ, Tereza. Rozšiřování Evropské unie jako nástroj transformace srbsko-kosovského konfliktu po roce 2008. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2018. ISSN 0323-1844, 2018, roč. 53, č. 1, s. 22-40.
  článok

  článok

 8. MOJŽIŠ, Miloš. Trhy s regulační energií na startu integrace. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2018. ISSN 1802-4599, 2018, roč. 12, č. 1, s. 32-34.
  článok

  článok

 9. CAMPA, Antonio - KOVINA, Valeriya. The Crimean Bridge: an Expenditure or an Advantage for Russia? In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2018. ISSN 1338-0494, 2018, vol. 10, no. 1, s. 23-29.
  článok

  článok

 10. PRESSBURG, Adrian Peter. Čína bude vypľňať mocenské vákuum. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 14. decembra 2017, roč. 27, č. 50-51, s. 96-99.
  článok

  článok