Výsledky vyhľadávania

 1. HOVORKOVÁ, Katarína. Vplyv globálnej hospodárskej krízy na integračné tendencie Islandu do Európskej únie : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2019. 141 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. MARSHALL, Tim. Rozdelený svet : [prečo žijeme v epoche múrov]. Preložil: Igor Otčenáš. 1. vydanie. Bratislava : Premedia, 2018. 247 s. Civilizácia, 7. zväzok. ISBN 978-80-8159-643-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. CZARNY, Ryszard M. - FILIPEC, Ondřej - GRZYBOWSKI, Marian. Drogi państw nordyckich do Unii Europejskiej. Recenzenci: Monika Banaś, Andrzej Kubka. 1. wydanie. Kielce-Trnava : Compus, 2018. 168 s. ISBN 978-83-64038-75-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Transformational Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects. Scientific Council. Transformation Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects : Collective Monograph. Reviewers: Sevdalina Ilieva Dimitrova, Remigijus Kinderis. Riga : ISMA University, 2018. 347 s. ISBN 978-9984-891-04-0. ISSN 1877-0444.
  kniha

  kniha

 5. FRANCOVÁ, Olga - KOHAJDA, Michael. Evropská unie po brexitu : právně-institucionální budoucnost evropské integrace. Editor: Václav Šmejkal. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 223 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-098-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. KRASTEV, Ivan. Čo príde po Európe? : [zanikne Európska únia podobným spôsobom ako habsburská monarchia?]. Preklad: Samuel Marec. Bratislava : Kalligram/Absynt, 2018. 133 s. Skica, 8. zväzok. ISBN 978-80-89916-66-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. HOREHÁJ, Jozef - POVAŽANOVÁ, Mariana - ŠUPLATA, Marian. Medzinárodné ekonomické vzťahy. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Mária Uramová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 187 s. Ekonomická fakulta. KEGA 019UMB-4/2016. ISBN 978-80-557-1425-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. KOVAČEVIĆ, Dubravka. Reflection of V4 interests in the context of V4 Presidencies in the enlarging and reforming European Union as a prerequisite for agenda shaping in terms of the Netherlands – Slovakia – Malta (2016-2017) Presidency troïka : dizertačná práca. Školiteľ: Denisa Čiderová. Bratislava, 2018. 204 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. FIALA, Petr - KRUTÍLEK, Ondřej - PITROVÁ, Markéta. Evropská unie. Recenzovali: Běla Plechanovová... [et al.]. 3. aktualizované, rozšířené a doplněné vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2018. 990 s. ISBN 978-80-7325-450-6. [Počet ex. : 4, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. HODÁS, Milan. Dopady normotvorby Európskej únie na normotvorbu členského štátu Európskej únie z hľadiska legislatívnej techniky a normotvorných procesov. Recenzenti: Robert Zbíral, Markéta Whelanová. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018. 237 s. Studia Iuridica Bratislavensia. ISBN 978-80-7160-452-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]