Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 168  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0002523 xcla^"
 1. SHAO, Qiuyue - CHEN, Shouming - CHEN, Peien. CEO Rhetorical Strategies and Firms’ Internationalization: A Communication Perspective. - Osobné charakteristiky generálneho riaditeľa a ich vplyv na internacionalizáciu firiem. Význam komunikácie v procese internacionalizácie firmy. Pomocou údajov rétorických stratégií generálnych riaditeľov a úrovne internacionalizácie 118 čínskych kótovaných firiem sa testoval vplyv rétorickej stratégie generálnych riaditeľov na internacionalizáciu firiem. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2022. ISSN 2334-6191, 2022, vol. 27, no. 2, s. 4-16.
  článok

  článok

 2. BOBÁKOVÁ, Viktória. Vysoké školy v Pláne obnovy a odolnosti. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2021. ISSN 1335-7182, 2021, roč. 22, č. 2, s. 126-135.
  článok

  článok

 3. HÁMORI, Tamás Tibor. Internationalization and Globalization – Concept, Interpretation and Communication. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2021. ISSN 2334-6191, 2021, vol. 26, no. 3, s. 37-48.
  článok

  článok

 4. ČUHLOVÁ, Renáta. Internacionalizace elektronické komerce: Čínský fenomén. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni, 2020. ISSN 1805-0603, 2020, č. 1, s. 45-53.
  článok

  článok

 5. NAHAN-SUOMELA, Rosmeriany. Networking and Entrepreneurial Orientation in Internationalization of Small and Medium Sized Enterprises: A Two Case Study of Ostrobothnia Company in Finland. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. ISSN 1338-7944, 2020, roč. 15, č. 3, s. 36-47.
  článok

  článok

 6. KOSOVÁ, Beata. Rozvoj spôsobilostí doktorandov vo svetle medzinárodných trendov vo vede a spoločnosti. In Vzdělávání dospělých 2018. Mezinárodní vědecká konference. Vzdělávání dospělých 2018: transformace v éře digitalizace a umělé inteligence : sborník z 8. mezinárodní vědecké konference konané v Praze 11. a 12. prosince 2018 (Praha, Česko). - Praha : Česká andragogická společnost, 2019. ISBN 978-80-906894-4-2. ISSN 2571-3841, s. 37-49 online.
  článok

  článok

 7. MURA, Ladislav. Entrepreneurship Internationalization - Case of Slovak Family Business. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 222-226.
  článok

  článok

 8. MCCOURT, David M. - GLENCROSS, Andrew. Great Expectations: the EU’s Social Role as a Great Power Manager. In New Perspectives : interdisciplinary journal of Central & East European politics and international relations. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2019. ISSN 2336-825X, 2019, vol. 27, no. 1, s. 17-42.
  článok

  článok

 9. HINČICA, Vít et al. The Role of Staff in the Internationalization of SMEs: Evidence from Czech Companies. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 4, s. 68-85.
  článok

  článok

 10. VAIVODE, Irena - SCEULOVS, Deniss. The Relevance of “Born Global” Definition in the Research Process. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2019. ISSN 1802-8527, 2019, roč. 13, č. 34, s. 113-124.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.