Výsledky vyhľadávania

 1. Problems of Economics, Finance, Export and Import Management. International Scientific and Practical Internet Conference. Problems of Economics, Finance, Export and Import Management : Proceedings of the III International Scientific and Practical Internet Conference, May 16, 2018, Lviv, Ukraine [elektronický zdroj]. Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2018. CD-ROM [111 s.]. ISBN 978-966-941-188-4.

 2. Aktuálne výzvy prevencie počítačovej kriminality. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Aktuálne výzvy prevencie počítačovej kriminality : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej dňa 21.3.2018 v Bratislave [elektronický zdroj]. Recenzenti: Anna Hamranová, Eva Kostrecová. 1. vydanie. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2018. online 235 s. ISBN 978-80-8054-774-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. World Telecommunication/ICT Indicators Database : Chronological Time Series 1960-2017. 22nd Edition. Geneva : International Telecommunication Union, 2018. USB [x] s. ITU Publications. ISBN 978-92-61-26141-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Handbook of Research on Entrepreneurship and Marketing for Global Reach in the Digital Economy [elektronický zdroj]. Hershey : IGI Global (Business Science Reference ), 2018. online [609 s.]. Advances in Business Strategy and Competitive Advantage (ABSCA). ISBN 9781522563075.

 5. Decision making for small and medium-sized enterprises. International conference. International conference on decision making for small and medium-sized enterprises : conference proceedings : Ostrava, Czech Republic, may 4-5, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2017. online [269 s.]. ISBN 978-80-7510-243-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Knowledge discovery in cyberspace : statistical analysis and predictive modeling [elektronický zdroj]. 1st ed. New York : Nova Science Publishers, 2017. online [ix, 206 s.]. Cybercrime and cybersecurity research. ISBN 978-1-53610-570-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. Marketing Identity 2017: Online Rules. International Scientific Conference. Marketing Identity: Online Rules - Part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference : 7th – 8th November 2017, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. online 448 s. ISBN 978-80-8105-917-9. ISSN 1339-5726.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. Marketing Identity 2017: Online Rules. International Scientific Conference. Marketing Identity: Online Rules - Part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference : 7th – 8th November 2017, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. online 474 s. ISBN 978-80-8105-918-6. ISSN 1339-5726.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. Marketing Identity 2017: Online Rules. International Scientific Conference. Marketing Identity 2017: onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 7. – 8. november 2017 [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. online 286 s. ISBN 978-80-8105-919-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. ICMLC 2011. International conference. ICMLC 2011 : proceedings from 3rd International conference on machine learning and computing : 26-28, february, 2011 Singapore [elektronický zdroj]. New York : IEEE, 2011. DVD. ISBN 978-1-4244-9252-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha