Výsledky vyhľadávania

 1. Knowledge discovery in cyberspace : statistical analysis and predictive modeling [elektronický zdroj]. 1st ed. New York : Nova Science Publishers, 2017. online [ix, 206 s.]. Cybercrime and cybersecurity research. ISBN 978-1-53610-570-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Decision making for small and medium-sized enterprises. International conference. International conference on decision making for small and medium-sized enterprises : conference proceedings : Ostrava, Czech Republic, may 4-5, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2017. online [269 s.]. ISBN 978-80-7510-243-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. online [53 s.]. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-486-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. My v číslach : populácia mladých v SR 2015 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. online [29 s.]. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-522-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. Prieskum o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. online [74 s.]. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-487-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Prieskum o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch 2015 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015. online [83 s.]. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-395-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach 2014 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. online [48 s.]. Demografia a sociálne štatistiky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0207306/Zistovanie_o_vyuzivani_informacnych_a_komunikacnych_technologii_2014.pdf> ISBN 978-80-8121-331-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. Prieskum o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch 2014 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. online [71 s.]. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-332-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. Prieskum o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch v januári 2013 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2013. online [71 s.]. Podnikové štatistiky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0210354/Prieskum_o_vyuzivani_informacnych_a_komunikacnych_technologii_v_podnikoch_v_januari.pdf> ISBN 978-80-8121-259-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. Prieskum o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch v januári 2011 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012. online [21 s.]. Podnikové štatistiky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0210349/Prieskum_o_vyuzivani_informacnych_a_komunikacnych_technologii_v_podnikoch_v_januari_2011.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha