Výsledky vyhľadávania

 1. Problems of Economics, Finance, Export and Import Management. International Scientific and Practical Internet Conference. Problems of Economics, Finance, Export and Import Management : Proceedings of the III International Scientific and Practical Internet Conference, May 16, 2018, Lviv, Ukraine [elektronický zdroj]. Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2018. CD-ROM [111 s.]. ISBN 978-966-941-188-4.

 2. Prieskum o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online 84 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-572-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online 45 s. Sociálne štatistiky a demografia. ISBN 978-80-8121-571-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Decision making for small and medium-sized enterprises. International conference. International conference on decision making for small and medium-sized enterprises : conference proceedings : Ostrava, Czech Republic, may 4-5, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2017. online [269 s.]. ISBN 978-80-7510-243-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. Knowledge discovery in cyberspace : statistical analysis and predictive modeling [elektronický zdroj]. 1st ed. New York : Nova Science Publishers, 2017. online [ix, 206 s.]. Cybercrime and cybersecurity research. ISBN 978-1-53610-570-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Marketing Identity 2017: Online Rules. International Scientific Conference. Marketing Identity: Online Rules - Part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference : 7th – 8th November 2017, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. online 448 s. ISBN 978-80-8105-917-9. ISSN 1339-5726.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. Marketing Identity 2017: Online Rules. International Scientific Conference. Marketing Identity: Online Rules - Part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference : 7th – 8th November 2017, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. online 474 s. ISBN 978-80-8105-918-6. ISSN 1339-5726.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. Marketing Identity 2017: Online Rules. International Scientific Conference. Marketing Identity 2017: onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 7. – 8. november 2017 [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. online 286 s. ISBN 978-80-8105-919-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. online [53 s.]. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-486-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. My v číslach : populácia mladých v SR 2015 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. online [29 s.]. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-522-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha