Výsledky vyhľadávania

 1. ALBERTOVÁ, Brigita - ANDRES, Pavel - KULTAN, Jaroslav. Development of Methodology of Spatial Orientation Teaching in the Field of IT. In SCHOLA 2018:14th Ineternational Conference on Engrineerin Pedagogy. R&E source : Open Online Journal for Research and Education. - Baden : Redaktion R&E-SOURCE. ISSN 2313-1640, December 2018, special issue 13, pp. [1-7].
  článok

  článok

 2. ONDREJKOVÁ, Anna. Pohľad na digitálnu integráciu a digitálnu gramotnosť ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku. In Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce. Mezinárodní vědecká konference. Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce : sborník z [2. ročníku] mezinárodní vědecké konference : 28. duben 2017, Praha. - Příbram : Ústav sv. Jana N. Neumanna Příbram, 2017. ISBN 978-80-88206-05-7, s. 86-101 online.
  článok

  článok

 3. KRAKO, Jakub. Problematika zdravotného postihnutia v oblasti vzdelávania a zamestnanosti v krajinách V4. In Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu : zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4322-4, s. 29-37 CD-ROM. I-16-102-00.
  článok

  článok

 4. ONDREJKOVÁ, Anna. Adaptation to the information society of people with disabilities in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In CBU International conference proceedings 2016. International conference. CBU International conference proceedings 2016 : Innovations in science and education : 23-25 March 2016 Prague, Czech Republic. - Prague : Central Bohemia University, 2016. ISBN 978-80-88042-04-4. ISSN 1805-9961, 2016, vol. 4, pp. 262-275 online.
  článok

  článok

 5. ONDREJKOVÁ, Anna. Digital literacy - a factor of integration and education of people with disabilities into society in the Slovak Republic. In Proceedings of IAC-TLEI 2015 in Vienna. International academic conference. Proceedings of IAC-TLEI 2015 in Vienna : international academic conference on teaching, learning and e-learning in Vienna 2015 : November 13-14, 2015. - Prague : Czech institute of academic education, 2015. ISBN 978-80-905791-6-3, p. 200-214 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. HUSÁKOVÁ, Mária. Sociálna práca. Recenzenti: Ivan Laluha, Stanislav Konečný. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 177 s. [9,98 AH]. VEGA 1/0086/12, VEGA 1/0216/14. ISBN 978-80-225-3851-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 7. GAJDOVÁ, Denisa. Zákon o službách zamestnanosti - vplyv novely na výrobné družstvá invalidov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6, s. [1-6] CD-ROM.
  článok

  článok

 8. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. a 17. mája 2013, Veľký Meder [elektronický zdroj]. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2013. CD-ROM [735 s.]. ISBN 978-80-225-3637-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. DUDOVÁ, Iveta. Európske sociálne systémy : semináre a cvičenia. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 180 s. [10,384 AH]. ISBN 978-80-225-3376-8. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 10. MAJCHEROVÁ, Katarína - HAJDUOVÁ, Zuzana. Sheltered workshops and workplaces as a possibility of inclusion of disabled into society. In New trends in humanities and science in the Eastern European region. - Moscow : Academy of Professional Development and Re-training of Educators in Moscow, 2010. ISBN 978-5-8429-617-9, s. 369-374.
  článok

  článok