Výsledky vyhľadávania

 1. HUSCHOVÁ, Petra. Modalized Speech Acts in a Spoken Learner Corpus: The Case of Can and Could. In Topics in Linguistics. - Varšava : Sciendo, 2021. ISSN 2199-6504, 2021, vol. 22, issue 1, pp. 27-37.
  článok

  článok

 2. WELNITZOVÁ, Katarína - MUNKOVÁ, Daša. Sentence-Structure Errors of Machine Translation into Slovak. In Topics in Linguistics. - Varšava : Sciendo, 2021. ISSN 2199-6504, 2021, vol. 22, issue 1, pp. 78-92.
  článok

  článok

 3. KOLEČÁNI LENČOVÁ, Ivica. Linguistic Landscape and Reading Comprehension in Foreign Languages Teaching. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 2464-6733, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 160-164.
  článok

  článok

 4. PÉREZ, Carlos Muñoz. A Further Argument for a Syncretic Analysis of DOM and Dative in Spanish. In Topics in Linguistics. - Varšava : Sciendo, 2020. ISSN 2199-6504, 2020, vol. 21, issue 1, pp. 62-73.
  článok

  článok

 5. MAREKOVÁ, Lucia - BEŇUŠ, Štefan. Slovak ‘No’ and Its Pragmatic Meanings and Functions in Relation to Prosody. In Topics in Linguistics. - Varšava : Sciendo, 2020. ISSN 2199-6504, 2020, vol. 21, issue 1, pp. 1-14.
  článok

  článok

 6. ROŠTEKOVÁ, Mária. L'intercomprehension et la communication plurilingue sur l'exemple tchéco-slovaque. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020. ISSN 2454-0145, 2020, vol. 12, no. 1, s. 39-54.
  článok

  článok

 7. HIRSCHOVÁ, Milada. Logophoricity in Discourse. In Topics in Linguistics. - Varšava : Sciendo, 2020. ISSN 2199-6504, 2020, vol. 21, no. 2, s. 1-15.
  článok

  článok

 8. DOBROVOLSKA, Oksana. Middle English Occupational Terms With Scandinavian Word Stems: Functional, Semantic and Chronological Issues. In Topics in Linguistics. - Varšava : Sciendo, 2020. ISSN 2199-6504, 2020, vol. 21, no. 2, pp. 80-108.
  článok

  článok

 9. VYDROVÁ, Jaroslava. Konvergencie fenomenológie, pražského štrukturalizmu a umeleckej tvorby. Príspevok ku genealógii fenomenológie v stredoeurópskom priestore. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 2, s. 109-120.
  článok

  článok

 10. ZIBIN, Aseel - ALTAKHAINEH, Abdel Rahman Mitib - HUSSEIN, Elham T. On the Comprehension of Metonymical Expressions by Arabic-Speaking EFL Learners: A Cognitive Linguistic Approach. In Topics in Linguistics. - Varšava : Sciendo, 2020. ISSN 2199-6504, 2020, vol. 21, issue 1, pp. 45-61.
  článok

  článok