Výsledky vyhľadávania

 1. KALAŠ, Filip. [New Challenges for Research on Language for Special Purposes]. In Fachsprache : Journal of Professional and Scientific Communication. - Wien : Facultas Verlags- & Buchhandels AG. ISSN 1017-3285, 7. june 2021, no. 6, pp. 1-4 online. Recenzia na: New Challenges for Research on Language for Special Purposes / Simonnæs Ingrid ; Andersen Øivin ; Schubert Klaus. - Berlin : Frank & Timme, 2019. - ISBN 978-3-7329-0420-4.
  článok

  článok

 2. SERESOVÁ, Katarína. Slovesno-menné kolokácie v nemeckom jazyku z pohľadu ich kategorizácie. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2021. ISSN 1338-6743, 2021, roč. 10, č. 1, s. 53-58 online.
  článok

  článok

 3. DULEBOVÁ, Irina - CINGEROVÁ, Nina - ŠTEFANČÍK, Radoslav. Jazyk sekjuritizacii v mediadiskurse slovackich pravych ekstremistov. In Russkij jazyk v uslovijach bi- i polilingvizma. Russkij jazyk v uslovijach bi- i polilingvizma. - Čeboksary : Čuvašsskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet i. I. J. Jakovleva, 2021. ISBN 978-5-88297-541-7, s. 25-31 online. VEGA 1/0344/20.
  článok

  článok

 4. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - DELGADOVÁ, Elena. Španielčina pre samoukov a pre jazykové kurzy. Recenzent: Juan Manuel Fenoll Borja. 2. upravené vydanie. Bratislava : AKTUELL, 2021. [369 s.] [22,3 AH]. ISBN 978-80-8172-062-8.
 5. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Analýza ľudových rozprávok z hľadiska kultúrnych hodnôt. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 36-49 online.
  článok

  článok

 6. MATYTCINA, Marina - GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Jazykové osobitosti internetovej komunikácie ako prostriedok interkultúrnej komunikácie. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 21-28 online. KEGA 018EU-4/2020.
  článok

  článok

 7. KAPRÁLIKOVÁ, Ivana. Euro-Texts as a Productive Homogenous Discourse for the Euro Jargon Linguistic Analysis. In Humanitné a spoločenské vedy v pregraduálnom vzdelávaní 2 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2021. ISBN 978-80-8177-084-5, s. 18-28 online.
  článok

  článok

 8. SPIŠIAKOVÁ, Mária - MOCKOVÁ, Nina - SMOLEŇOVÁ, Elena. Chromatické pomenovania s bielou a čiernou farbou v španielčine a taliančine na pozadí slovenčiny. Recenzenti: Diana Patricia Varela Cano, Roman Sehnal. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. 78 s. [3,9 AH]. VEGA 1/0107/18. ISBN 978-80-7556-088-9.
 9. ONDREJOVÁ, Zuzana. O jednom type multiverbizačných spojení v odbornom anglickom jazyku a ich nácviku na seminároch ESP pre ekonómov. In Humanitné a spoločenské vedy v pregraduálnom vzdelávaní 2 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2021. ISBN 978-80-8177-084-5, s. 133-146 online.
  článok

  článok

 10. MAAROVÁ, Iveta. Od feminicídy k sesterstvu. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 69-74 online.
  článok

  článok