Výsledky vyhľadávania

 1. MENG, Xu. The Function Analysis on the Establishment of Market-Assisted Mechanisms - Taking The Chamber of Commerce As an Example. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2018. ISSN 2570-7434, 2018, roč. 8, č. 1, s. 26-33.
  článok

  článok

 2. DEBNÁR, Milan. Veľtrhová veľmoc s tradíciou. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 5. júna 2014, roč. 24, č. 22.
  článok

  článok

 3. VÍGHOVÁ, Agneša. Využitie etického kódexu audítora v podnikateľskej sfére. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 544-546.
  článok

  článok

 4. NEJEZCHLEBOVÁ, Linda. Cílové skupiny a komunikace v B2B. In TREND marketing : měsíčník pro marketingový management. - Praha : Economia, 2005. ISSN 1214-9594, Červen 2005, roč. 2, č. 6-7, s. 12.
  článok

  článok

 5. Trnavský región je pre investorov atraktívny. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 2005. ISSN 1335-4701, 2. mája 2005, roč. 13, č. 83, s. 24.
  článok

  článok

 6. Bude mať Slovensko novú ekonomiku ? In IBC. International business cooperation. - Bratislava : INFORMEX, 2005. ISSN 1336-2828, 2005, roč. 16, č. 1, s. 3-4, 18-20.
  článok

  článok

 7. Komora musí zostať hlasom biznisu. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. Člen svetovej skupiny ekonomickej a finančnej tlače Dow Jones - Handelsblatt. - Bratislava : Ecopress, 2003. ISSN 1335-4701, 29. júla 2003, roč. 11, č. 144, s. 1,18.
  článok

  článok

 8. MATEJOVIČ, Róbert. Hospodársky profil Spojeného kráľovstva. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 2001. ISSN 1335-4701, 17. apríla 2001, roč. 9, č. 74, s. 21-23.
  článok

  článok

 9. ONUFEROVÁ, Marianna. Významný obchodný partner. In Profit : týždenník o ekonomike, podnikaní a peniazoch. - Bratislava : A-HA, public, 2001. ISSN 1335-4620, 30.3.2001, č. 13, s. 36-37.
  článok

  článok

 10. PETRÍK, Borislav. Formovanie podnikateľského prostredia, jeho problémy a výhľady. In Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2001. ISSN 0013-3035, 2001, roč. 49, č. 3, s. 527-538.
  článok

  článok