Výsledky vyhľadávania

 1. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - BARINKOVÁ, Natália. Development of Foreign Trade Relations between Kazakhstan and the EU under the Influence of Geopolitical Changes. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113, pp. 113-123. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 2. OCHOTNICKÝ, Pavol. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2016. In Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. - Bratislava : SOPK, 2016. ISSN 1336-8117, 1. február 2016, roč. 25, č. 2, s. 10.
  článok

  článok

 3. RAMBERG, Jan. Sprievodca MOK k Incoterms 2010 [elektronický zdroj]. Slovenský preklad: Darina Halašová. 1. vyd. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2015. online [228 s., 10 AH]. ISBN 978-80-89105-63-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. PAVELKA, Ľuboš - JAMBOROVÁ, Erika Mária - RUŽEKOVÁ, Viera. Manuál slovenského exportéra : základy bezpečného obchodovania so zahraničím. Recenzenti: Peter Baláž, Igor Lichnovský. 1. vyd. Prievidza : GNOWEE, 2015. 107 s. [6,19 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/wXeW3mVSPJ> ISBN 978-80-97-22059-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. JANČÍKOVÁ, Eva. Medzinárodné obchodné financovanie. Recenzovali: Ľudmila Lipková, Víťazoslav Balhar, Milan Ralbovský. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2013. 287 s. [15,99 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-00-3. [Počet ex. : 11, z toho voľných 0, prezenčne 4, dĺžka fronty rezervácií 2]
 6. AUTNER, Rudolf et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2012. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2012. 111 s. [3,55 AH]. ISBN 978-80-89105-49-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. LYSÁK, Ladislav - GREŠŠ, Martin - ŠČEPÁN, Michal. Medzinárodné organizácie. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 285 s. [15,058 AH]. ISBN 978-80-225-3392-8. [Počet ex. : 21, z toho voľných 13, prezenčne 4]
 8. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Reakcia na zmeny vo svetovom obchode. In Doprava a logistika : odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1337-0138, September 2010, roč. 5, č. 9, s. 26.
  článok

  článok

 9. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Medzinárodné obchodné podmienky - INCOTERMS. In Doprava a logistika : odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1337-0138, Jún 2010, roč. 5, č. 6, s. 25-27.
  článok

  článok

 10. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2010. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2010. 104 s. [5,0 AH]. ISBN 978-80-89105-40-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]