Výsledky vyhľadávania

 1. Connection : American Chamber of Commerce in the Slovak Republic. Bratislava : American Chamber of Commerce in Slovakia. 6x ročne. ISSN 1339-0872. Dostupné na : http://www.amcham.sk
  časopis

  časopis

 2. Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : SOPK. 12x ročne. ISSN 1336-8117. Dostupné na : http://web.sopk.sk/download.php?sekcia=151
  časopis

  časopis

 3. 3.est

  est : Európa - Slovensko - Taliansko. Bratislava : Taliansko-Slovenská obchodná komora. 1x ročne
  časopis

  časopis

 4. Spravodaj : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : Trendy : Slovenská obchodná a priemyselná komora. Mesačník
  časopis

  časopis

 5. 5.TOP

  TOP : týdeník obchodu a podnikání. Československý ekonomický časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : TOP Agency. Týždenník.
  časopis

  časopis

 6. Zahraničně-obchodní zpravodajství. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Československá obchodní a průmyslová komora. Mesačník. ISSN 0862-6480
  časopis

  časopis