Výsledky vyhľadávania

 1. PhDWorks a STEP. Workshop mladých vedeckých pracovníkov. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu mladých vedeckých pracovníkov PhDWorks a workshopu STEP : Košice, 8. november 2016 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Aneta Bobenič Hintošová, Šárka Vilamová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [88 s.]. I-16-103-00, I-16-104-00, I-16-110-00. ISBN 978-80-225-4350-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu mladých vedeckých pracovníkov PhDWorks a workshopu STEP

  elektronická kniha

 2. Spotrebiteľské správanie a osobná spotreba v podmienkach relatívnej deprivácie a rôznych fázach životného cyklu rodiny : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Dušan Šimo, Róbert Hölcz. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [100 s.]. VEGA 1/0224/15. ISBN 978-80-225-4336-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing identity 2016: brands we love : conference proceedings from international scientific conference : 8th – 9th november 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic [elektronický zdroj]. Part I. Editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. 1st ed. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. online [475 s.]. ISBN 978-80-8105-840-0. ISSN 1339-5726.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti : zborník vedeckých statí 3 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Jaroslav Mazúrek, Ľubica Černá. Ružomberok : VERBUM, 2014. CD-ROM [211 s.]. ISBN 978-80-561-0143-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Nízkonákladová marketingová vícevrstevnatá komunikace [elektronický zdroj]. 3. uprav. vyd. Praha : Adart, 2013. CD-ROM [434 s.]. Edice J@K. ISBN 978-80-87829-00-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Aktuální výzvy marketingu a jejich uplatnění v praxi. Mezinárodní konference. Aktuální výzvy marketingu a jejich uplatnění v praxi : [zborník] : vědecké statě : 2. ročník mezinárodní konference : Praha, 14. června 2012 [elektronický zdroj]. Praha : Kamil Mařík - Professional Publishing, 2012. CD-ROM [305 s.]. ISBN 978-80-7431-090-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Trendy nákupného a spotrebiteľského správania zákazníkov v podmienkach ekonomickej nestability : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0652/10 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. CD-ROM [124 s.]. ISBN 978-80-225-3247-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Quo vadis massmedia, quo vadis marketing. Medzinárodná vedecká konferencia. Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 28. apríl 2011, Trnava [elektronický zdroj]. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. CD-ROM [277 s.]. ISBN 978-80-8105-256-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Quo vadis massmedia, quo vadis marketing. Konferencia. Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : zborník z konferencie doktorandov : 11. marca 2010 v Trnave [elektronický zdroj]. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-8105-183-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. III. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků : Karviná, 5. listopadu 2010 [elektronický zdroj]. Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-7248-620-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha