Výsledky vyhľadávania

 1. EDAMBA 2012. International scientific conference. EDAMBA 2012 : proceedings of the [15th] international scientific conference for doctoral students and young researchers : 22nd november 2012, Bratislava, Slovak Republic [elektronický zdroj]. Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2012. CD-ROM [1428 s.]. ISBN 978-80-225-3549-6. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie 3 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. CD-ROM [116 s.]. ISBN 978-80-89328-46-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie - 4 : zborník vedeckých prác : Bratislava 2011 [elektronický zdroj]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. CD-ROM [108 s.]. ISBN 978-80-89328-47-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium IX. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Recenzent Danuša Lišková. Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. CD-ROM [164 s.]. ISBN 978-80-89328-58-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie 1 : zborník vedeckých prác : Bratislava 2010 [elektronický zdroj]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-89328-38-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie 2 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-89328-39-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vzdelávanie. Medzinárodná konferencia. Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vzdelávanie : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie : Nitra, 22.-23.9.2004 [elektronický zdroj]. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. CD-ROM. ISBN 80-8069-366-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha