Výsledky vyhľadávania

 1. MALACHOVSKÝ, Andrej - SPIŠIAKOVÁ, Mária. Priorities of tourism development in Slovakia in the context of European markets. In Region direct : the international scientific journal. - Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2013. ISSN 1337-8473, 2013, roč. 6, č. 2, s. 86-101.
  článok

  článok

 2. SPUCHĽÁKOVÁ, Erika. Reklama podniku pôsobiaceho v medzinárodnom prostredí. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. ISSN 1336-5878, 2012, č. 3, s. 15-22. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0167644/Cislo32012fin.pdf>
  článok

  článok

 3. LESZEK, Elak. The importance of NATO in the European security environment. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2011. ISSN 1335-2741, 2011, roč. 14, č. 4, s. 98-115.
  článok

  článok

 4. MOZOLA, Patrik. Ex oriente (industriae) lux : úspech Ázie mení obchodné myslenie európskych podnikov. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Október, s. 38-39. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0119729/Goodwill oktober-final.pdf>
  článok

  článok

 5. JIRÁNKOVÁ, Martina. Proměna role vlády v globálních ekonomických procesech. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2008. ISSN 1801-7118, 2008, roč. 4, č. 2, s. 32-42. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0078343/2008_02_sets.pdf>
  článok

  článok

 6. PRESSBURG, Adrian Peter. Čína rozprúdila úvahy o zbrojení. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2007. ISSN 1335-0684, 15. marca 2007, č. 11, s. 22-23.
  článok

  článok

 7. ŠIKULA, Milan. Konkurencieschopnosť v súradniciach globalizácie. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2006. ISSN 0013-3035, 2006, roč. 54, č. 10, s. 965-982.
  článok

  článok

 8. UBREŽIOVÁ, Iveta. Podniky pod vplyvom internacionalizácie. In Slovenský Výber : mesačník manažmentu obchodu. - Bratislava : SON MEDIA, 2006. ISSN 1335-9266, 2006, roč. 10, č. 4, s. 38-39.
  článok

  článok

 9. BALÁŽ, Vladimír. Keď sa povie globalizácia... In Investor : sprievodca vo svete financií. - Bratislava : FOND SHOP, 2005. ISSN 1335-8235, november 2005, roč. 6, č. 11, s. 32-34.
  článok

  článok

 10. Podľa komisie Lisabonská stratégia žije. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2005. ISSN 1335-0684, 28. júla 2005, č. 29, s. 9.
  článok

  článok