Výsledky vyhľadávania

 1. Vypořádat se s dopady pandemie musí každá banka zvlášť. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 9, s. 38-40.
  článok

  článok

 2. KLOBUČNÍK, Michal et al. Negatívne aspekty zlučovania obcí v rámci komunálnych reforiem – perspektíva na príklade Slovenskej republiky. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. ISSN 0049-1225, 2018, roč. 50, č. 4, s. 448-481.
  článok

  článok

 3. KRCHNIVÁ, Kateřina - NERUDOVÁ, Danuše. The CCCTB Allocation Formula Game: The Performance of Economic Sectors. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 4, pp. 427–448.
  článok

  článok

 4. ZEMAN, Juraj. Fiscal multipliers in Slovak economy : DSGE simulation. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, August 2016, roč. 24, č. 4, s. 22-26.
  článok

  článok

 5. SEDLÁČEK, Petr. Konsolidace zastoupení členských států Evropské unie v Mezinárodním měnovém fondu. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2016. ISSN 0323-1844, 2016, roč. 51, č. 3, s. 5-26.
  článok

  článok

 6. BREINEK, Pavel. Vliv fiskální konsolidace na ekonomiku: současná diskuse o snižovaní rozpočtového deficitu a dluhu. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. ISSN 1212-415X, 2016, roč. 16, č. 1, s. 17-29.
  článok

  článok

 7. MURÍN, Martin. Vplyv spôsobu tvorby fiškálneho deficitu na ekonomický rast. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 2, s. 176-192.
  článok

  článok

 8. JANČOVIČOVÁ, Miroslava. Konsolidácia v podmienkach miestnej samosprávy ako proces pokračovania reformy účtovníctva a výkazníctva v samospráve. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2015. ISSN 1337-9593, 2015, roč. 10, č. 22, s. 79-95. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0212131/StudentskyCasOpis_2015_22.pdf>
  článok

  článok

 9. MARIANYI, Peter. Top 250 : konsolidácia v priemysle pokračuje. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2014. ISSN 1336-9857, september 2014, roč. 8, č. 9, s. 16-49.
  článok

  článok

 10. PÉCSYOVÁ, Monika. Odhad vplyvu fiškálnej konsolidácie na rast HDP v SR. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. ISSN 0032-3233, 2014, roč. 62, č. 2, s. 174-193.
  článok

  článok