Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 306  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0002905 xpca^"
 1. ŠINSKÝ, Šimon - MORVAY, Karol. Zbližovanie, či vzďaľovanie mzdových hladín? In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 2453-9287, 2022, č. 1, s. 28-30 online.
  článok

  článok

 2. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Analýza konvergencie výdavkov krajín EÚ do výskumu a vývoja. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii V. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii V : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5014-7, s. 64-68. KEGA 035EU-4/2022.
  článok

  článok

 3. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Vplyv pandémie COVID-19 na hrubý domáci produkt a obchod v krajinách V4. In „Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU 4/2022“. Medzinárodný vedecký workshop. „Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022“ : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 9. november 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5015-4, s. 44-49. KEGA 035EU-4/2022.
  článok

  článok

 4. LEŠKO, Peter - MUCHOVÁ, Eva - REPISKÁ, Radka. Dual-Model Approach to Measuring Convergence Sustainability in the Visegrad Group. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2022. ISSN 0032-3233, 2022, roč. 70, č. 5, s. 597-616. APVV-20-0338.
  článok

  článok

 5. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Analýza konvergencie eko-inovačného indexu vybraných krajín EÚ. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XX. (2022). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XX. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 17.-19.08.2022, Košice, Slovenská republika. - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4997-4, s. 33-40. KEGA 035EU-4/2022.
  článok

  článok

 6. DANČO, Ján. Economic Convergence of Developing Countries. In Publične upravlinnja: tradiciji, innovaciji, hlobaľni trendy. konferencija. Publične upravlinnja: tradiciji, innovaciji, hlobaľni trendy : materialy Vseukrajinskoji naukovo-praktičnoji konferecjiji za mižnarodnoju učastju. - Odesa : Oridu Nadu, 2021. ISBN 978-80-225-4859-5, pp. 111-113 online.
  článok

  článok

 7. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. K niektorým problémom kultúrnej a sociálnej integrácie migrantov. In “Ekonomický výskum v období pandémie Covid-19: výzvy a úspechy” : zborník vedeckých statí z workshopu konaného 8. 11. 2021 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky = Journal of Scientific States. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4870-0, s. 136-141 online. VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 8. DAMAŠKOVÁ, Tatiana. Perspektívy vývoja eurozóny. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 167-173 online.
  článok

  článok

 9. FURKOVÁ, Andrea. Does Spatial Heterogeneity Matter in the EU Regions' Convergence Income Process? - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 7, s. 677-698. VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 10. LISÝ, Ján. Ekonomický rast a priebeh konvergencie SR. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 68-73 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.