Výsledky vyhľadávania

 1. KOMRSKA, Pavel. Datové schránky a elektronická komunikace. In Účetnictví. - Praha : Bilance, 2010. ISSN 0139-5661, Duben 2010, č. 4, s. 44-49.
  článok

  článok

 2. IZÁKOVÁ, Katarína. Skúsenosti malých a stredných podnikov v SR s eurom. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2010. ISSN 1336-8818, 2010, roč. 7, č. 1, s. 14-21.
  článok

  článok

 3. MARHEFKOVÁ, Martina. Prechod na euro - špecifiká pravidiel zaokrúhľovania. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. ISSN 1337-0197, 2008, č. 9, s. 8-14.
  článok

  článok

 4. RYBÁNSKY, Ľudovít. DPH a zavedenie meny euro. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. ISSN 1337-0197, 2008, č. 10, s. 1-4.
  článok

  článok

 5. MRVA, Jaroslav. Príprava na Euro v mestách, obciach a ich ROPO - ekonomická oblasť a informačné systémy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 8, s. 4-9.
  článok

  článok

 6. MRVA, Jaroslav. Zavedenie eura v mestách, obciach a nimi zriadených ROPO. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 3, s. 1,29-30.
  článok

  článok

 7. MARHEFKOVÁ, Martina. Duálne zobrazovanie, prepočet na euro a zaokrúhľovanie meny euro. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. ISSN 1335-7034, 2008, roč. 13, č. 9, s. 29-36.
  článok

  článok

 8. KOVÁČ, Damián. K psychologickým aspektom eurokonverzie na Slovensku. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2008. ISSN 0013-3035, 2008, roč. 56, č. 8, s. 832-837.
  článok

  článok

 9. FABIAN, Marián. Príprava podnikov na prechod na euro. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2007. ISSN 1335-7034, 2007, roč. 12, č. 8, s. 24-27.
  článok

  článok

 10. ZIMKOVÁ, Emília. Slovenský bankový sektor a proces eurokonverzie. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. ISSN 1336-8818, 2007, roč. 4, č. 2, s. 81-88.
  článok

  článok