Výsledky vyhľadávania

 1. BLŠTÁKOVÁ, Jana - PIWOWAR-SULEJ, Katarzyna. Gamification as an Innovative Idea within Human Resources Management. - Registrovaný: Web of Science. In Hradec Economic Days 2019. International Scientific Conference. Hradec Economic Days 2019 (Part I.) : Proceedings of the International Scientific Conference: Innovation and Socio-economic Development, February 5–6, 2019, (Hradec Králové, Czech Republic). - Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2019. ISBN 978-80-7435-735-0. ISSN 2464-6059, s. 77-88 online. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok

 2. JANKELOVÁ, Nadežda - PAPAY, Zdenko. Casualities of Organisational Culture and Social Networks in the Management of Healthcare Facilities. In Trendy v manažmente a ekonomike z pohľadu ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-042-1, s. 35-43 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. LESÁKOVÁ, Dagmar - DAŇO, Ferdinand. Transferovateľné zručnosti : pre 3. stupeň štúdia. Recenzenti: Valéria Michalová, Dana Šímová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. [144 s.] [7,2 AH]. KEGA 001 EU-4/2017. ISBN 978-80-7598-484-5.
 4. BACULÁKOVÁ, Kristína. May - the Month of Culture. In Weekly Briefing. - Budapest : China-CEE Institute, 2019. ISSN 2560-1601, SK, vol. 18, no. 3, (2019.
  článok

  článok

 5. KOVALEV, Andrej. Prierez konceptu správy spoločností a teoretického modelu kreatívneho priemyslu. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 279-286 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 6. KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Diversity of Creative Industry in the Visegrad Group. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 261-271 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 7. BELVONČÍKOVÁ, Eva. Value Chains in the Slovak Creative Economy: Case Study of the Visual Arts in Bratislava Region. In Digitalization & Smart Green (R)evolution. International Scientific Conference. Digitalization & Smart Green (R)evolution : The Proceedings of the International Scientific Conference, 15th–16th November 2018, (Bratislava, Slovakia). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4588-4, pp. 17-25. APVV-0101-10.
  článok

  článok

 8. POTOMA, Radoslav - PACHTA, Miloš. Integrácia techník manažmentu inovácií. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement VIII. (2018). International Scientific Conference. Reviewed Proceedings of Posts From an VIII. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF EU : KIaJK PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4604-1, s. 168-180 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. KITTOVÁ, Zuzana - STEINHAUSER, Dušan. Culture as a Factor Influencing Creativity. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113, p. 152-160 CD-ROM. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 10. BACULÁKOVÁ, Kristína. Cluster Analysis of Creative Industries in the Regions and Districts of Slovakia. - Registrovaný: Scopus. In Theoretical an Empirical Researches in Urban Management. - Bucharest : Academy of Economic Studies Bucharest. ISSN 2065- 3921, 2018, vol. 13, no. 3, pp. 74-89 online.
  článok

  článok