Výsledky vyhľadávania

 1. KUCHTA, Martin - STANKOVÁ, Monika. Perception of Digital Marketing: Art or Science? In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 2, s. 162-175 online. KEGA 016EU-4/2019.
  článok

  článok

 2. GOGA, Marián. Záhadné hlavolamy. 1. vydanie. Bratislava : DAXE, 2020. [251 s.][12,55 AH]. ISBN 978-80-89429-83-7.
 3. CHMELÁROVÁ, Zuzana - PASIAR, Ladislav - VARGOVÁ, Dominika. The Level of Student´s Creativity and Their Attitude to the Project-Based Learning. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Educational Sciences & Psychology. - Bucuresti : Petroleum - Gas University of Ploiesti. ISSN 2247 – 8558, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 3-15 online.
  článok

  článok

 4. MIZLA, Martin. Využívanie kreatívnych techník pri inováciách. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 20.
  článok

  článok

 5. ORBÁNOVÁ, Darina. Tvorivosť v prípadových štúdiách. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2020 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2020. ISBN 978-80-225-4744-4, s. 50-55 CD-ROM. KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 6. LESÁKOVÁ, Dagmar - DAŇO, Ferdinand. Transferovateľné zručnosti pre 3. stupeň štúdia. Recenzenti: Valéria Michalová, Dana Šímová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. [144 s.] [7,2 AH]. KEGA 001 EU-4/2017. ISBN 978-80-7598-484-5.
 7. VARGOVÁ, Dominika. Tréning vybraných kompetencií študenta cudzích jazykov na príklade stratégie výučby prekladu. In Vzdelávanie v anglickom jazyku : sprievodca aktuálnym výskumom a jeho aplikáciami. - Praha : Machiavelli Press, 2019. ISBN 978-80-88147-10-7, s. 69-82 [1,04 AH].
  článok

  článok

 8. MAJDÚCHOVÁ, Helena. Duševné vlastníctvo v subjektoch kreatívneho a kultúrneho priemyslu. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 342-347 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 9. KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Diversity of Creative Industry in the Visegrad Group. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 261-271 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 10. KOVALEV, Andrej. Prierez konceptu správy spoločností a teoretického modelu kreatívneho priemyslu. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 279-286 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok