Výsledky vyhľadávania

 1. Measuring Academic Impact of Research at South-East Asian Universities : the System of the Assessment of Impact and Quality of Research (SAIQoR). Reviewers: Anetta Čaplánová, Michaela Bednarová, Jegatheesan Rajadurai. 1st Edition. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. 127 s. ISBN 978-80-88356-00-4. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 2. Assessing the Impact and the Quality of Research: Manual and Selected Practice. Editors: Nemec Juraj, Fathul Wahid, Hangga Fathana, Wiryono Raharjo. 1st Edition. Bratislava : GUPRESS, 2020. 169 s. ISBN 978-80-970913-9-2. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 3. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference, March 18th – 20th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). Editor: Miriam Mitrová. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. 23 s. CD-ROM. ISBN 978-80-225-4724-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Zarządcze determinanty funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Recenzenci: Paweł Rydzewski, Łukasz Skowron. 1. edycja. Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019. online 115 s. Monografie – Politechnika Lubelska. ISBN 978-83-7947-368-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Current Trends in Quality Science : Product Management - Quality, Safety and Environmental Focus. Reviewers: Magdalena Ankiel, Alfred Błaszczyk, Zenon Foltynowicz. 1st Edition. Poznań : Wydawnictwo Naukowe, 2019. [186 s.]. ISBN 978-83-7789-588-7.
 6. Jakość wobec wymagań współczesnego rynku. Recenzenci: Agnieszka Cholewa-Wójcik, Katarzyna Dziewanowska, Agnieszka Kawecka. 1. edycja. Radom : Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, 2019. [224 s.]. Towaroznawstwo w badaniach i praktyce. ISBN 978-83-7789-597-9.
 7. Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju. Recenzenci: Wacław Adamczyk, Ryszard Cierpiszewski, Agnieszka Cholewa-Wójcik. 1. edycja. Radom : Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, 2019. [188 s.]. Towaroznawstwo w badaniach i praktyce. ISBN 978-83-7789-592-4.
 8. Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych. Recenzenci: Michał Halagarda, Małgorzata Krzywonos, Wanda Kudełka. 1. edycja. Radom : Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, 2019. [155 s.]. Towaroznawstwo w badaniach i praktyce. ISBN 978-83-7789-594-8.
 9. Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. 1st Edition. Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. [153 s.]. ISBN 978-80-225-4672-0.
 10. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Latvia. Paris : OECD, 2019. 210 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-latvia_9789264312524-en> ISBN 978-92-64-31251-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]