Výsledky vyhľadávania

 1. 2015 ,č. 7-12. Logistika. Praha : Economia, 2015. 10x ročne (dve dvojčísla). ISSN 1211-0957 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 2. 2015 ,č. 12/2014, 1-6/2015. Transport a logistika : mesačník pre dopravu, zasielateľstvo, logistiku a veľkoobchod : TOP magazín. Bratislava : LUXUR, 2015. 12x ročne. ISSN 1338-3809 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. 2015 ,č. 7-12/2015, 1/2016. Transport a logistika : mesačník pre dopravu, zasielateľstvo, logistiku a veľkoobchod : TOP magazín. Bratislava : LUXUR, 2015. 12x ročne. ISSN 1338-3809 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. 2015 ,č. 22-24. Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2015. 2x ročne. ISSN 1802-8527 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. 2015 ,č. 1-6 + 1 príl.. Logistika. Praha : Economia, 2015. 10x ročne (dve dvojčísla). ISSN 1211-0957 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 6. 2015 ,Nr. 1-6 + 2 príl.. Logistik Heute : Das Deutsche Logistikmagazin. München : HUSS-Verlag, 2015. 10x ročne. ISSN 0173-6213 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. 2015 ,Nr. 7-12 + 2 príl.. Logistik Heute : Das Deutsche Logistikmagazin. München : HUSS-Verlag, 2015. 10x ročne. ISSN 0173-6213 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. 2015 ,č. 52-57 + 1 príl.. Systémy logistiky. Praha : ATOZ Marketing Services, 2015. 6x ročne [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 2014 ,č. 7-12. Logistika. Praha : Economia, 2014. iná periodicita. ISSN 1211-0957 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 10. 2014 ,č. 1-6 +1 príl.. Logistika. Praha : Economia, 2014. iná periodicita. ISSN 1211-0957 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis