Výsledky vyhľadávania

 1. MESRŠMÍD, Jaroslav. Globální ekonomika a pojišťovnictví do roku 2020. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 1, s. 32-35.
  článok

  článok

 2. ŽÁČEK, Jan. Financial Variables in a Policy Rule: Does It Bring Macroeconomic Benefits? In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683, 2019, roč. 69, č. 2, s. 122-148.
  článok

  článok

 3. SZYSZKO, Magdalena - RUTKOWSKA, Aleksandra. Macroeconomic Forecast Relevance in the Central Bank’s Decisions. The Case of European Economies. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 3, pp. 257-275.
  článok

  článok

 4. ZSOLT ALMÁSI, Bálint - ZÉMAN, Zoltán. Macroeconomic growth in business valuation. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239, 2019, vol. 175, no. 1-2, s. 18-23.
  článok

  článok

 5. KOUNI, Mohamed. Impact of Refugee Population on Development: A Comparative Analysis for the Case of Host Economies. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2018. ISSN 1213-2446, 2018, roč. 18, č. 1, pp. 77-96.
  článok

  článok

 6. SONKO, Yuliia - LAZEBNA, Iryna - LEBEDEVA, Larysa. Material Production and GDP in Ukraine: Theoretical Concept and Financial Assessment. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2018. ISSN 1810-4967, 2018, vol. 15, no. 2, p. 51-59.
  článok

  článok

 7. ANDREJOVSKÁ, Alena - LIPTÁKOVÁ, Erika. Daňová konkurencia z pohľadu zdanenia a vplyvu makroekonomických determinantov. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1804-8048, 2018, no. 42, pp. 5-16.
  článok

  článok

 8. CZESANÝ, Slavoj. Vývoj a kontexty současné růstové fáze ekonomiky USA. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 5, s. 40-41.
  článok

  článok

 9. CZESANÝ, Slavoj. Neočekávaně silný ekonomický růst podpořený makroekonomickou rovnováhou. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 1, s. 26-28.
  článok

  článok

 10. KOČENDA, Evžen. Survey of Volatility and Spillovers on Financial Markets. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 3, p. 293-305.
  článok

  článok