Výsledky vyhľadávania

 1. PŘÍVARA, Andrej. Citizenship-for-Sale Schemes in Bulgaria, Cyprus, and Malta. - Registrovaný: Scopus. In Migration Letters. - London : Transnational Press London. ISSN 1741-8984, 2019, vol. 16, no. 2, pp. 245-254. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 2. ŠÚBERTOVÁ, Elena - MESZÁROŠOVÁ, Zuzana. Comparison of perception of external influences on family businesses in the Slovak Republic and in selected European country. In Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. international scientific conference. Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice : Proceedings of the 7th International Scientific Conference: Zlín, April 23.-24. 2015. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015. ISBN 978-80-7454-482-8, s. 1510-1522 online. Dostupné na : <http://www.ufu.utb.cz/konference/sbornik2015.pdf>
  článok

  článok

 3. TEKELOVÁ, Zuzana. Zhodnotenie podnikateľského prostredia pre malé a stredné podniky vo vybranej krajine Európskej únie a v Slovenskej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Šúbertová. Bratislava, 2013. 175 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. TEKELOVÁ, Zuzana. Špecifické otázky v oblasti ľudských zdrojov vo vybraných krajinách. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3636-3, s. 535-540.
  článok

  článok

 5. TEKELOVÁ, Zuzana. Pohľad na makroekonomickú situáciu Malty v rámci eurozóny. In EDAMBA 2012 : proceedings of the [15th] international scientific conference for doctoral students and young researchers : 22nd november 2012, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3549-6, s. 1300-1308.
  článok

  článok

 6. TEKELOVÁ, Zuzana - KOVALEV, Andrej. Analýza externého podnikateľského prostredia rodinných malých a stredných podnikov v Slovenskej republike. In Aktuálne problémy metodiky a obsahu predmetov podnikovohospodárskych náuk : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3517-5, s. 66-76.
  článok

  článok

 7. TEKELOVÁ, Zuzana. Stav a vývoj daňového systému v Maltskej republike so zameraním na priame zdaňovanie. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry : zborník vedeckých prác [z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 17. 5. 2012]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3427-7, s. 586-590.
  článok

  článok

 8. SCHULTZOVÁ, Anna. Daňové sústavy štátov Európskej únie. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 224 s. [11,790 AH]. ISBN 978-80-225-3457-4. [Počet ex. : 42, z toho voľných 38, prezenčne 3]
 9. TEKELOVÁ, Zuzana. Business environment in Malta. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. ISBN 978-80-225-3253-2, s. [1-6].
  článok

  článok

 10. TEKELOVÁ, Zuzana. Small and medium enterprises in Malta. In EDAMBA 2011 : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3265-5, s. 580-586.
  článok

  článok