Výsledky vyhľadávania

 1. JANKELOVÁ, Nadežda - PAPAY, Zdenko - VALENČÍK, Tomáš. Manažment a verejné zdravotníctvo v makroekonomickom kontexte. In Aktuálne problémy manažmentu vo verejnom zdravotníctve : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-087-2, s. 40-49 CD-ROM. [ITMS 24240120033].
  článok

  článok

 2. ŠOLTÉSOVÁ, Klaudia. Modelovanie prognózovania a zavádzania inovácií v prostredí malých a stredných podnikov na Slovensku. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 2, s. 31-37 online.
  článok

  článok

 3. KEMPA, Filip - OČKO, Petr - KOVÁČ, Ondrej. Non-Parametric Statistical Methods for Quality Improvement. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 2, s. 18-22 online.
  článok

  článok

 4. SZEMLA, Mirosłav - BARLAŠOVÁ, Terézia - LABOUNEK, Dalibor. Modification of Selected Research Techniques and Tools During the COVID-19 Pandemic. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 14. International Scientific Conference, April 28th – 30th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4820-5, pp. 91-101 online.
  článok

  článok

 5. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea - RICHNÁK, Patrik. Innovations and Innovative Potential in the Context of New Trends in Business Management in Slovakia. In Innovations : International Scientific Journal. - Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 2603-3771, 2021, vol. 9, no. 3, pp. 89-92 online. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 6. FRASCH, Alexander. Hodnotenie a manažment podnikateľských rizík v medzinárodnej leteckej osobnej doprave v podmienkach udržateľného rozvoja : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2021. 148 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. BLŠTÁKOVÁ, Jana - PALENČÁROVÁ, Jana. Human Resource Management in Healthcare. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-9 online. VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 8. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Selected Modern Management Trends and Their Application by Companies in the Wood Processing Industry in Slovakia. - Registrovaný: Scopus. In The Response of the Forest-Based Sector to Changes in the Global Economy. International Scientific Conference WoodEMA 2021. The Response of the Forest-Based Sector to Changes in the Global Economy : Proceedings. - Zagreb ; Ljubljana : WoodEMA, i.a. : University of Ljubljana, 2021. ISBN 978-961-6144-41-4, pp. 11-16. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 9. JANKELOVÁ, Nadežda - JONIAKOVÁ, Zuzana - MIŠÚN, Juraj. Innovative Work Behavior—A Key Factor in Business Performance? The Role of Team Cognitive Diversity and Teamwork Climate in This Relationship. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Risk and Financial Management. - Basel : MDPI. ISSN 1911-8066, 2021, vol. 14, no. 4, pp. 1-16 online. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0328/21.
  článok

  článok

 10. POLLÁK, František - DORČÁK, Peter - MARKOVIČ, Peter. Corporate Reputation of Family-Owned Businesses: Parent Companies vs. Their Brands. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Information : [Scientific Journal of Information Science and Technology, Data, Knowledge, and Communication]. - Basel : MDPI. ISSN 2078-2489, 2021, vol. 12, no. 2, pp. 2-16 online. VEGA 1/0240/20, VEGA 1/0140/21.
  článok

  článok