Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 36  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0003223 xpca^"
 1. SOTÁKOVÁ, Kamila. Efektívne vypracovanie marketingovej stratégie podnikov. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie, 12.-14.05.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4819-9, s. 122 online.
  článok

  článok

 2. PČOLÁR, Mário. Aplikácia genetického algoritmu a ostrovného genetického algoritmu na problém obchodného cestujúceho s časovými oknami. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 25.
  článok

  článok

 3. MUCHA, Martin. Blog ako funkčný nástroj marketingovej komunikácie podniku. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 2, s. 54-67 online.
  článok

  článok

 4. KITA, Jaroslav et al. Marketing. Recenzovali: Ferdinand Daňo, Róbert Štefko. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 424 s. [28 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-550-7. [Počet ex. : 27, z toho voľných 17, prezenčne 4]
 5. KUPKOVIČOVÁ, Patrícia. Aplikácia inovatívneho marketingu v podmienkach rurálneho maloobchodu. In MERKÚR 2016. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2016 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, november 30 - december 2, 2016. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4324-8, s. [1-9] CD-ROM.
  článok

  článok

 6. JERGOVÁ, Natália. Využitie direct marketingu v marketingovom komunikačnom mixe. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. 23 CD-ROM. VEGA 1/0328/13.
  článok

  článok

 7. BEDNÁROVÁ, Lucia - JERGOVÁ, Natália. Keď marketingové aktivity obťažujú zákazníka. In METES 2016. International conference. METES 2016 : motivation - education - trust - environment - safety. - Žilina : Strix, 2016. ISBN 978-80-89753-13-0, s. 142-144 online.
  článok

  článok

 8. MIŠOVIČ, Andrej. Modelovanie inkrementálnej odozvy v priamom marketingu. In Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii. Vedecký seminár doktorandov v študijnom odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii. Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii : [zborník príspevkov] : 5. vedecký seminár doktorandov v študijnom odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii : 3. jún 2015 [Bratislava, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4197-8, s. [40-44] CD-ROM.
  článok

  článok

 9. LABSKÁ, Helena et al. Marketingová komunikácia. Recenzenti Kornélia Richterová, Peter Štarchoň. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 323 s. [21,04 AH]. ISBN 978-80-225-3852-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 3]
 10. POLLÁK, František. E-business a jeho aplikácie v podmienkach slovenského trhu. Recenzenti: Radoslav Delina, Peter Dorčák. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2013. 104 s. [3,06 AH]. ISBN 978-80-89568-60-4.

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.