Výsledky vyhľadávania

  1. CHAN, Wai-Sum - TSE, Yiu-Kuen. Financial Mathematics for Actuaries. 2nd Edition. Singapore : World Scientific, 2018. 353 s. ISBN 978-981-3224-67-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  2. ŠOBA, Oldřich - ŠIRŮČEK, Martin. Finanční matematika v praxi. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : GRADA Publishing, 2017. 330 s. ISBN 978-80-271-0250-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  3. GARRETT, Stephen J. Introduction to Actuarial and Financial Mathematical Methods. London : Academic Press/Elsevier, 2015. 609 s. ISBN 978-0-12-800156-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. DÍAZ MATA, Alfredo - AGUILERA GÓMEZ, Víctor Manuel. Introducción al mercado bursátil : invierta en la bolsa de valores. 2. ed. México : McGraw Hill, 2013. xiii, 273 s. ISBN 978-607-15-0847-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. ASANO, Akihito. An introduction to mathematics for economics. New York : Cambridge University Press, 2013. 267 s. ISBN 978-0-521-18946-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. 2. rozš. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 299 s. ISBN 978-80-7380-315-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  7. STEFANICA, Dan. A primer for the mathematics of financial engineering. 2nd ed. New York : FE Press, 2011. 332 s. Financial engineering advanced background series. ISBN 978-0-9797576-2-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. ADKINS, Lee C. - HILL, R. Carter. Using Stata for principles of econometrics. 4th ed. Hoboken : John Wiley & Sons, 2011. xii, 611 s. ISBN 978-1-118-03208-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  9. ŠIMAN, Josef - PETERA, Petr. Financování podnikatelských subjektů : teorie pro praxi. Praha : C.H. Beck, 2010. xvii, 192 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-117-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  10. Mathematics in economics. Redaktor naukowy Emil Panek. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2009. 258 s. Zeszyty naukowe, 112. ISBN 978-83-7417-362-9. ISSN 1689-7374. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]