Výsledky vyhľadávania

  1. ŠOBA, Oldřich - ŠIRŮČEK, Martin. Finanční matematika v praxi. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : GRADA Publishing, 2017. 330 s. ISBN 978-80-271-0250-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  2. DÍAZ MATA, Alfredo - AGUILERA GÓMEZ, Víctor Manuel. Introducción al mercado bursátil : invierta en la bolsa de valores. 2. ed. México : McGraw Hill, 2013. xiii, 273 s. ISBN 978-607-15-0847-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. ASANO, Akihito. An introduction to mathematics for economics. New York : Cambridge University Press, 2013. 267 s. ISBN 978-0-521-18946-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. 2. rozš. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 299 s. ISBN 978-80-7380-315-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  5. STEFANICA, Dan. A primer for the mathematics of financial engineering. 2nd ed. New York : FE Press, 2011. 332 s. Financial engineering advanced background series. ISBN 978-0-9797576-2-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. ADKINS, Lee C. - HILL, R. Carter. Using Stata for principles of econometrics. 4th ed. Hoboken : John Wiley & Sons, 2011. xii, 611 s. ISBN 978-1-118-03208-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  7. ŠIMAN, Josef - PETERA, Petr. Financování podnikatelských subjektů : teorie pro praxi. Praha : C.H. Beck, 2010. xvii, 192 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-117-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  8. RADOVÁ, Jarmila - DVOŘÁK, Petr - MÁLEK, Jiří. Finanční matematika pro každého. 7. aktualiz. vyd. Praha : GRADA Publishing, 2009. 293 s. Finance. ISBN 978-80-247-3291-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  9. SYNEK, Miloslav - KOPKÁNĚ, Heřman - KUBÁLKOVÁ, Markéta. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha : Nakladatelství C.H. Beck, 2009. xviii, 301 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-154-3. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 5]
  10. JACQUES, Ian. Mathematics for economics and business. 6th ed. Harlow : FT Prentice Hall/Pearson Education, 2009. xi, 569 s. ISBN 978-0-273-72216-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]