Výsledky vyhľadávania

  1. FIELD, Andy. Discovering statistics using IBM SPSS statistics : and sex and drugs and rock 'n' roll. 4th ed. London : SAGE Publications, 2014. 915 s. ISBN 978-1-4462-4918-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  2. BIELESZOVÁ, Dušana. Školská mediácia : riešenie konfliktov a sporov zmierovaním. Bratislava : Iura Edition, 2012. 89 s. ISBN 978-80-8078-510-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. GRAEFEN, Gabriele - LIEDKE, Martina. Germanistische Sprachwissenschaft : Deutsch als Erst-, Zweit- oder Fremdsprache. Tübingen : A. Francke Verlag, 2008. 313 s. ISBN 978-3-8252-8381-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  4. HOLÁ, Lenka. Mediace : způsob řešení mezilidských konfliktů. Praha : Grada Publishing, 2003. 190 s. Psyché. ISBN 80-247-0467-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]